Rola IL-10 w modulowaniu odpowiedzi odpornościowej w warunkach prawidłowych
oraz w środowisku nowotworu

Jagoda Kicielińska 1, Elżbieta Pajtasz-Piasecka 1
1 - Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 879-892
ICID: 1111123
Article type: Review article
 
 
Pod wpływem różnorakich stymulatorów wywołujących aktywację czynników transkrypcyjnych, takich jak c-Maf, NFIL3, ERK wiele prawidłowych i nowotworowych komórek jest zdolnych do wytwarzania tej samej cytokiny - IL-10. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że cytokina ta ma znaczący wpływ na różne aspekty sterowania mechanizmami odpornościowymi. Ważne jest zatem pełne zrozumienie, jakie czynniki są odpowiedzialne za regulowanie ekspresji genu Il10 i sekrecję białka.
Działanie IL-10 na komórki zależy, podobnie jak w przypadku innych cytokin, od obecności swoistego dla niej receptora. Jego ekspresję wykazano m.in. na powierzchni komórek APC (DC, makrofagi, limfocyty B), komórek NK oraz limfocytów T CD8+ i CD4+ (w tym Tr1, Th2 i Th1), a więc komórek pełniących znaczącą rolę w kształtowaniu odpowiedzi przeciwnowotworowej. Dlatego też udział IL-10 w tym procesie jest rozpatrywany w coraz szerszym zakresie. Istnieje wiele danych dowodzących, że IL-10 uczestniczy w generowaniu immunosupresji, inne natomiast świadczą o właściwościach immunostymulujących tej cytokiny. Ten dualizm funkcjonalny IL-10 jest szczególnie istotny w kontekście regulacji wzrostu nowotworu, zarówno jego promowania, jak i zwalczania.
DOI: 10.5604/17322693.1111123
PMID 24988608 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     interleukin 10 (IL-10) [1 powiązanych rekordów]
     CD4+ T cells [2 powiązanych rekordów]
     antitumor response [0 powiązanych rekordów]