CXCL8 (interleukina 8) – główny mediator stanu zapalnego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc?

Iwona Gilowska 1
1 - Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 842-850
ICID: 1109219
Article type: Review article
 
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą dróg oddechowych, stanowiąc czwartą przyczynę zgonów w populacji polskiej. Chorobę cechuje nie w pełni odwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które jest konsekwencją odpowiedzi zapalnej na szkodliwe pyły i gazy, zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że wśród mediatorów kaskady procesu zapalnego główną rolę odgrywa chemokina CXCL8 (interleukina 8), która jest głównym chemoatraktantem neutrofilów. Ta populacja komórek układu odpornościowego odgrywa główną rolę w indukcji i podtrzymaniu miejscowego i ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Wykazano ścisłą dodatnią korelację między liczbą neutrofilów w indukowanej plwocinie chorych na POChP, stężeniem CXCL8 a przebiegiem klinicznym choroby, w tym liczbą zaostrzeń POChP. Częstsze zaostrzenia POChP mogą wynikać z nadmiernej sekrecji śluzu wywołanej nadekspresją genów mucyn (MUC5AC i MUC5B), która prawdopodobnie jest stymulowana przez duże stężenie CXCL8. Aktywacja genu kodującego CXCL8 zależy najprawdopodobniej od czynników prozapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworu, interleukina 1 oraz lipopolisacharyd bakteryjny, które aktywują czynnik transkrypcyjny NF‑κB. Potencjalne inhibitory wydzielania CXCL8 (np. N‑acetylo‑L‑cysteina) powodują zmniejszenie liczby zaostrzeń choroby i niepożądanych objawów klinicznych. Przedstawione dane wskazują, że CXCL8 pełni znamienną rolę w podtrzymaniu stanu zapalnego w przebiegu POChP.
DOI: 10.5604/17322693.1109219
PMID 24988605 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     COPD [264 powiązanych rekordów]
     CXCL8 [1 powiązanych rekordów]
     COPD exacerbation [5 powiązanych rekordów]
     Neutrophils [167 powiązanych rekordów]