Biologiczna rola interleukiny 33 i znaczenie w patofizjologii układu sercowo-naczyniowego

Agnieszka Czyżewska-Buczyńska 1, Natalia Żuk 1, Katarzyna Romanowska-Micherda 1, Wojciech Witkiewicz 2
1 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
2 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 834-841
ICID: 1109218
Article type: Review article
 
 
Interleukina 33 (IL-33) należy do rodziny cytokin IL-1. Podlega ekspresji w wielu komórkach i tkankach, głównie w komórkach nabłonka i śródbłonka. Jest cytokiną pełniącą dwojakie funkcje. Może działać jako tradycyjna cytokina oraz jako wewnątrzkomórkowy czynnik jądrowy, pełniąc rolę regulatora transkrypcji. Funkcja biologiczna IL-33, pełniona dzięki interakcji z powierzchniowym receptorem ST2 oraz białkami towarzyszącymi receptorowi IL-1 (IL-1RAcP), wiąże się przede wszystkim z indukcją odpowiedzi immunologicznej typu Th2, wzmagając syntezę IL-5 i IL-13. Rola ta ograniczana jest przez rozpuszczalną postać receptora ST2.
IL-33 wykazuje dobre właściwości immunomodulujące. W zależności od typu aktywowanych komórek, mikrośrodowiska oraz obecności czynników kostymulujących IL-33 może wykazywać działanie pro- lub przeciwzapalne. Ostatnie badania wskazują na ochronną rolę szlaku sygnałowego z udziałem IL-33/ST2 w miażdżycy tętnic, otyłości, zaburzeniach gospodarki cukrowej oraz w chorobach serca.
W pracy przedstawiono stan wiedzy na temat budowy i biologicznej funkcji IL-33 oraz jej receptora ST2, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w patofizjologii układu sercowo-naczyniowego.
DOI: 10.5604/17322693.1109218
PMID 24988604 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Interleukin 33 [0 powiązanych rekordów]
     ST2 [0 powiązanych rekordów]
     Cardiovascular System [87 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]
     Obesity [1433 powiązanych rekordów]
     diabetes [997 powiązanych rekordów]