Molekularne aspekty działania 17β-estradiolu i progesteronu w komórkowych szlakach sygnałowych

Katarzyna Zielniok 1, Małgorzata Gajewska 1, Tomasz Motyl 1
1 - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 777-792
ICID: 1108390
Article type: Review article
 
 
17β-estradiol i progesteron, steroidy płciowe omawiane zazwyczaj w związku z modulacją funkcji reprodukcyjnych, regulują wiele wewnątrzkomórkowych procesów w komórkach docelowych, wyposażonych w odpowiednie receptory. Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w zrozumieniu mechanizmów działania steroidów płciowych na poziomie molekularnym. Oprócz tradycyjnej drogi przekazywania sygnału hormonalnego, związanej z regulacją transkrypcji genów, opisano mechanizmy szybkiego działania steroidów zwane niegenomowymi, w których regulacja aktywności komórki odbywa się przez interakcje z białkami regulatorowymi w błonie komórkowej i cytoplazmie. 17β-estradiol i progesteron modulują aktywność ważnych szlaków sygnałowych w komórce, działając przez powszechnie występujące kaskady regulatorowe kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK), kinazy 3-fosfatydyloinozytolu oraz kinaz tyrozynowych. Wynik ich działania w komórce jest wypadkową aktywności mechanizmów genomowego i niegenomowego oraz zależy od jej fizjologicznego i genetycznego kontekstu. Opisanie mechanizmów działania steroidów płciowych na poziomie molekularnym pozwala nie tylko zrozumieć złożoność ich oddziaływania w warunkach fizjologicznych, ale także występujących patologii. W pracy podsumowano wiadomości na temat działania 17β-estradiolu i progesteronu na poziomie molekularnym z wyjaśnieniem ich powiązania z komórkowymi szlakami sygnałowymi.
DOI: 10.5604/17322693.1108390
PMID 24934536 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Progesterone [96 powiązanych rekordów]
     genomic action [0 powiązanych rekordów]
     nongenomic action [1 powiązanych rekordów]
     steroid receptors [1 powiązanych rekordów]
     signaling pathways [7 powiązanych rekordów]