Postępy w dziedzinie opracowania nowych szczepionek przeciw gruźlicy.
100 lat po wprowadzeniu BCG

Katarzyna Krysztopa-Grzybowska 1, Anna Lutyńska 1
1 - Zakład Badania Surowic i Szczepionek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 768-776
ICID: 1108381
Article type: Review article
 
 
Szczepionka BCG od prawie 100 lat zabezpiecza dzieci przed najcięższymi postaciami gruźlicy, jednak jej skuteczność w zapobieganiu gruźlicy płuc u osób dorosłych jest bardzo zróżnicowana. Przeciwwskazaniami do stosowania BCG wynikającymi z zastosowania żywych atenuowanych prątków M. bovis jest zakażenie wirusem HIV oraz inne stany immunosupresji. Gruźlica nadal jest dużym problemem z trzech głównych powodów: słabej diagnostyki w krajach rozwijających się, długotrwałego leczenia lub przerwania leczenia powodującego pojawianie się lekoopornych prątków oraz zbyt małej skuteczności szczepionki wobec najbardziej rozpowszechnionej i ulegającej szybkiej transmisji gruźlicy płuc dorosłych. Opracowanie skuteczniejszej szczepionki przeciw gruźlicy niewątpliwie nadal jest priorytetem zdrowia publicznego. Eliminacja gruźlicy jako światowego problemu zdrowia publicznego do 2050 r. jest szczególnie ambitnym celem, którego osiągnięcie może zapewnić jedynie opracowanie oraz zastosowanie nowych środków interwencyjnych i nowoczesnych szczepionek. Obecnie 14 nowo opracowanych preparatów znajduje się w fazie badań klinicznych. Wśród nich znajdują się szczepionki profilaktyczne, które docelowo mają zastąpić BCG lub wzmocnić działanie BCG jako dawka przypominająca oraz szczepionki terapeutyczne, skracające czas leczenia przeciwgruźliczego. Celem pracy jest przedstawienie przełomowych badań nad nowymi szczepionkami przeciw gruźlicy, ich skuteczności, immunogenności oraz potencjalnego zastosowania w przyszłości.
DOI: 10.5604/17322693.1108381
PMID 24934535 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TB vaccine [1 powiązanych rekordów]
     BCG [29 powiązanych rekordów]
     szczepionka przeciw gruźlicy [1 powiązanych rekordów]