Diagnostyka molekularna alergii pokarmowej
– czy wiemy więcej?

Wanda Balińska-Miśkiewicz 1
1 - I Katedra Pediatrii, Klinika Alergologii i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 754-767
ICID: 1108336
Article type: Review article
 
 
Molekularna diagnostyka alergii (component-resolved diagnostics - CRD) jest metodą badawczą
umożliwiającą oznaczenie stężeń immunoglobulin E-swoistych skierowanych przeciwko
określonym komponentom alergenowym.
W pracy omówiono znaczenie diagnostyki komponentowej w rozpoznawaniu alergii pokarmowej
dla najczęstszych alergenów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W oparciu o najnowszą
literaturę przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania diagnostyki molekularnej w rozpoznawaniu
alergii pokarmowej oraz ograniczenia w stosowaniu tej metody.
Jedną z głównych zalet tej metody jest uzyskanie informacji na temat możliwości wystąpienia
reakcji krzyżowych, dotyczących alergenów wziewnych i pokarmowych, wykazujących podobieństwo
strukturalne w obrębie epitopów. Wyjaśnia podłoże molekularne reakcji krzyżowych.
Umożliwia odróżnienie reakcji krzyżowych, występujących po spożyciu pokarmów, u osób
pierwotnie nadwrażliwych na pyłki od współwystępowania alergii wziewnej i pokarmowej.
Możliwe jest też wykorzystanie metody do wybranych alergenów w przewidywaniu stopnia
nasilenia ciężkości reakcji alergicznych po spożyciu uczulającego pokarmu u osób z objawami
alergii pokarmowej. U małych dzieci diagnostyka komponentowa może być pomocna w prognozowaniu
uzyskania tolerancji pokarmowej na niektóre alergeny. Ze względu na występujące
ograniczenia metody wnioski praktyczne i wskazówki dotyczace postępowania powinny być
jednak wyciągane z duża ostrożnością. Metoda nie zastępuje obserwacji klinicznej i podwójnie
zaślepionej doustnej próby prowokacji pokarmowej z użyciem placebo, która nadal jest złotym
standardem w diagnostyce alergii pokarmowej.
Badania komponentów alergenowych w populacjach zamieszkujących różne strefy klimatyczne
dają odmienne wyniki. Jest to spowodowane zróżnicowaniem geograficznym uczulenia na
poszczególne komponenty wynikające z różnej ekspozycji na pyłki i czynniki dietetyczne. Należy
zatem zauważyć, że wnioski diagnostyczne i prognostyczne na podstawie analizy wyników
takich badań są ograniczone. Ostrożność jest zalecana zwłaszcza w sytuacjach szacowania
ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.
Mimo tych ograniczeń metoda jest nowoczesnym uzupełnieniem dotychczasowej diagnostyki
alergologicznej zasługującą na jej rozpowszechnienie. Dostarcza szczegółowych informacji
na temat alergizujących komponentów na poziomie molekularnym, pozwalając na lepsze
zrozumienie występujących objawów i indywidualizację postępowania w leczeniu pacjenta.
DOI: 10.5604/17322693.1108336
PMID 24934534 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cross-reactivity [16 powiązanych rekordów]
     food allergy [98 powiązanych rekordów]
     molecular diagnostics [17 powiązanych rekordów]
     component-resolved diagnostics [0 powiązanych rekordów]