Guz chromochłonny w ciąży

Magdalena Wyskida 1, Katarzyna Wyskida 2, Iwona Maruniak-Chudek 3, Jerzy Sikora 4, Jerzy Chudek 1
1 - Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 - Katedra i Klinika Perinatologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 749-753
ICID: 1108325
Article type: Review article
 
 
Guz chromochłonny (pheochromocytoma) występuje z częstością szacowaną na 2-7 na 100 000 ciężarnych. Nierozpoznany, i tym samym nieleczony, wiąże się z bardzo wysoką śmiertelnością okołoporodową matek i płodów (40-50%). Guz chromochłonny może występować sporadycznie bądź rodzinnie. Jego obecność należy podejrzewać u kobiet z napadowym lub utrwalonym nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza przed 20. tygodniem ciąży, z towarzyszącymi bólami głowy i kołataniem serca, a także nadmierną potliwością, drżeniami mięśniowymi, wymiotami, uczuciem niepokoju, zaburzeniami naczynioruchowymi czy zaburzeniami widzenia. Różnorodność objawów klinicznych i rzadkość występowania są przyczyną pomijania tego schorzenia w diagnostyce różnicowej nadciśnienia w ciąży. Podstawowe znaczenie w diagnostyce guza chromochłonnego mają badania biochemiczne, polegające na oznaczaniu wydalania metoksykatecholamin z moczem. Drugim etapem jest diagnostyka obrazowa z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego nadnerczy. Leczeniem z wyboru guza chromochłonnego o nadnerczowym umiejscowieniu jest adrenalektomia, której czas przeprowadzenia zależy od stadium zaawansowania ciąży. Leczeniem zachowawczym, które powinno na 10-14 dni poprzedzać zabieg operacyjny jest farmakologiczna blokada głównie receptorów alfa-adrenergicznych. Wczesne rozpoznanie i prawidłowo zaplanowana terapia guza chromochłonnego znacząco zmniejsza zagrożenie dla matki i płodu.
DOI: 10.5604/17322693.1108325
PMID 24934533 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hypertension [924 powiązanych rekordów]
     Pheochromocytoma [57 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [16546 powiązanych rekordów]