Rola wybranych cytokin i protein, badanych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych, w uszkodzeniu płuc

Monika Jedynak 1, Piotr Bobik 1, Andrzej Siemiątkowski 1
1 - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 728-737
ICID: 1107859
Article type: Review article
 
 
Wczesną reakcją organizmu na uszkodzenie lub zakażenie jest aktywacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, w której uczestniczą receptory rozpoznające wzorce molekularne (PRRs). Rozpoznają one konserwatywne struktury określane jako wzorce molekularne związane z patogenami (PAMPs) oraz endogenne wzorce molekularne związane z uszkodzeniem (DAMPs). Interakcja PRRs z PAMPs lub DAMPs uaktywnia czynniki transkrypcji odpowiedzialne za ekspresję genów mediatorów zapalnych, wytwarzanie i uwalnianie ich oraz do rozwoju procesu zapalnego. Istotną rolę we wczesnej odpowiedzi immunologicznej w płucach, odgrywają receptor zaawansowanych końcowych produktów glikacji (RAGE) i CD163, których ekspresję stwierdzono odpowiednio na komórkach nabłonka pęcherzykowego oraz makrofagach pęcherzykowych. W odpowiedzi na uszkodzenie płuc biorą udział również komórki NK, których dojrzewanie oraz zdolność do ekspresji PRRs są uwarunkowane obecnością IL-15. Dokładne poznanie tych czynników pozwala na zrozumienie szlaków sygnałowych, aktywowanych w przebiegu infekcyjnego i nieinfekcyjnego uszkodzenia płuc. Analiza stężeń wymienionych protein w płynach ustrojowych stwarza nowe możliwości monitorowania rozwoju uszkodzenia płuc oraz przewidywania skuteczności terapii. W przyszłości omawiane mediatory mogą się stać celem nowych metod leczenia, stosowanych w zagrażających życiu schorzeniach układu oddechowego.
DOI: 10.5604/17322693.1107859
PMID 24934531 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CD163 [1 powiązanych rekordów]
     Interleukin-15 [2 powiązanych rekordów]
     Rage [9 powiązanych rekordów]
     Bronchoalveolar Lavage [74 powiązanych rekordów]
     Lung Injury [24 powiązanych rekordów]