Immunoregulacyjne właściwości białek Hsp70

Stefan Tukaj 1
1 - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii, Uniwersytet Gdański
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 722-727
ICID: 1107329
Article type: Review article
 
 
Białka szoku termicznego Hsp70 pełnią istotną rolę w utrzymaniu homeostazy komórkowej przez kontrolę procesu prawidłowego zwijania nowo syntetyzowanych polipeptydów oraz przywracanie natywnej konformacji białkom rozwiniętym lub zagregowanym. Białka Hsp70 uczestniczą również w wewnątrzkomórkowym transporcie i sygnalizacji komórkowej, a ich obecność w przestrzeni pozakomórkowej jest kojarzona przez wielu badaczy z rozwojem różnych stanów patologicznych, w tym chorób autoimmunologicznych i nowotworowych. Najnowsze wyniki badań otrzymane zarówno in vitro, jak i w modelu zwierzęcym wskazują na przeciwzapalne właściwości Hsp70. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat immunoregulacyjnych właściwości białek Hsp70, a także najnowszych danych dotyczących zastosowania białek szoku termicznego w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych.
DOI: 10.5604/17322693.1107329
PMID 24934530 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     heat shock proteins [20 powiązanych rekordów]
     HSP70 [19 powiązanych rekordów]
     Immunomodulation [54 powiązanych rekordów]
     Immunotherapy [492 powiązanych rekordów]