Czynniki Yamanaki i rdzeniowe czynniki transkrypcyjne – molekularne ogniwa między embriogenezą i karcynogenezą

Łukasz Fuławka 1, Piotr Donizy 2, Agnieszka Hałoń 2
1 - Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Zakład Patomorfologii, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
2 - Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 715-721
ICID: 1107325
Article type: Review article
 
 
Czynniki transkrypcyjne Oct4, Sox2 (należące do rodziny czynników Yamanaki) oraz Nanog, zwane rdzeniowymi czynnikami transkrypcyjnymi pluripotencji, odgrywają główną rolę w indukowaniu i podtrzymywaniu stanu pluripotencji. Główny mechanizm działania obejmuje aktywację genów kodujących czynniki transkrypcyjne, kofaktory, regulatory struktury chromatyny oraz genów kodujących mikroRNA. Czynniki rdzeniowe działają również jako represory genów czynników odpowiedzialnych za wyjście ze stanu pluripotencji i różnicowanie. Oct4, Sox2 oraz Nanog aktywują wzajemnie własną ekspresję, tworząc sprzężenie zwrotne dodatnie. Niedawno zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania Oct4, Sox2 i Nanog jako potencjalnych markerów nowotworowych komórek macierzystych (CSCs). Znajduje to uzasadnienie w licznych wynikach badań potwierdzających ekspresję rdzeniowych czynników pluripotencji w tkankach różnych nowotworów. W pracy omówiono skrótowo rdzeniowe czynniki transkrypcyjne oraz ich znaczenie w prawidłowej embriogenezie, a także powiązanie ich z zagadnieniami nowotworzenia oraz nowotworowych komórek macierzystych.
DOI: 10.5604/17322693.1107325
PMID 24934529 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Pluripotency [5 powiązanych rekordów]
     Stem Cells [239 powiązanych rekordów]
     embryonic stem cells [16 powiązanych rekordów]
     Pluripotent Stem Cells [6 powiązanych rekordów]
     induced pluripotent stem cells [4 powiązanych rekordów]
     Transcription Factors [645 powiązanych rekordów]
     Yamanaka’s factors [0 powiązanych rekordów]
     core transcription factors [0 powiązanych rekordów]