W poszukiwaniu nowych antybiotyków – inhibitory
replikacji chromosomów bakteryjnych

Damian Trojanowski 1, Patrycja Skut 1, Joanna Hołówka 2, Marcin Jan Szafran 1
1 - Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda, we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 701-714
ICID: 1106890
Article type: Review article
 
 
Nadmierne i często nieuzasadnione używanie antybiotyków stawia ludzkość w obliczu problemu rosnącej liczby lekoopornych szczepów bakteryjnych. Stąd konieczne jest poszukiwanie nowych antybiotyków oraz badanie nowych celów dla leków przeciwbakteryjnych. Dobrymi kandydatami białek niezbędnych do wzrostu, a jednocześnie różniącymi się znacząco od eukariotycznych homologów wydają się białka zaangażowane w replikację bakteryjnego chromosomu (helikaza, polimeraza, prymaza), a także utrzymujące jego prawidłową przestrzenną strukturę (topoizomerazy). W ostatnich latach opracowano wiele wysokoprzepustowych metod poszukiwania związków hamujących aktywność białek uczestniczących w procesie replikacji chromosomów bakteryjnych. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie niektórych z nich.
DOI: 10.5604/17322693.1106890
PMID 24934528 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     replication [31 powiązanych rekordów]
     DNA topology [1 powiązanych rekordów]
     bacterial chromosome [1 powiązanych rekordów]
     inhibitor [36 powiązanych rekordów]
     replisome [0 powiązanych rekordów]
     topoisomerases [2 powiązanych rekordów]
     DNA polymerase [0 powiązanych rekordów]