Test kometowy jako metoda identyfikacji
niestabilności chromosomów

Magdalena Czubaszek 1, Małgorzata Szostek 1, Ewa Wójcik 1, Katarzyna Andraszek 1
1 - Katedra Genetyki i Hodowli Koni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 695-700
ICID: 1106384
Article type: Review article
 
 
Podstawową metodą analizy stopnia fragmentacji DNA na skutek działania czynników genotoksycznych jest elektroforeza żelowa pojedynczych komórek (single cell gel electrophoresis) nazywana testem kometowym (comet assay). Test kometowy umożliwia analizę kilku różnych modyfikacji DNA, przy stosunkowo niewielkich zmianach w podstawowej procedurze testu. Metoda ta identyfikuje jednoniciowe i dwuniciowe pęknięcia DNA oraz wszelkie modyfikacje chemiczne i enzymatyczne, które mogą się przekształcić w pęknięcia DNA lub chromatyd. Test kometowy daje możliwość detekcji uszkodzeń DNA na poziomie pojedynczej komórki. Mogą nim być analizowane dowolne tkanki, z których uzyskuje się zawiesinę komórkową. Analizowane komórki zatapia się w agarozie na szkiełku mikroskopowym. Po wytrawieniu białek pozostaje DNA. Szkiełko poddaje się elektroforezie i barwi substancją fluorescencyjną. Uzyskuje się obraz w postaci „komet”. „Głowa” to miejsce unieruchomienia komórki przed lizą, „ogon” to uszkodzone fragmenty DNA. Miarą poziomu uszkodzeń DNA jest długość ogona i ilość zawartego w nim DNA. Test kometowy znajduje zastosowanie w badaniach aplikacyjnych w toksykologii genetycznej, monitoringu naprawy DNA po chemio- i radioterapii, ekotoksykologii, żywieniu zwierząt i człowieka, biomonitoringu genotoksyczności, epidemiologii, ocenie materiału deponowanego w bankach nasienia i bankach krwi.
DOI: 10.5604/17322693.1106384
PMID 24934527 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     DNA [325 powiązanych rekordów]
     Chromosomal Instability [7 powiązanych rekordów]
     chromosomal aberrations [20 powiązanych rekordów]
     Comet Assay [123 powiązanych rekordów]