Mechanizmy utrzymania sterylności układu
moczowego

Emilia Okrągła 1, Katarzyna Szychowska 1, Lidia Wolska 2
1 - Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Toksykologii Środowiska w Gdańsku
2 - Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Toksykologii Środowiska w Gdańsku; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 684-694
ICID: 1106377
Article type: Review article
 
 
W warunkach prawidłowego funkcjonowania organizmu układ moczowy jest jałowy, wyjątek stanowi ujście cewki moczowej. Poprzez cewkę moczową drobnoustroje mogą wnikać do układu moczowego, kolonizując dalsze partie układu moczowego. Narażone na zakażenia układu moczowego (ZUM) są szczególnie kobiety (dodatkowym czynnikiem ryzyka jest ciąża), ze względu na anatomiczną bliskość ujścia cewki moczowej i odbytu, ale także osoby starsze i dzieci. Głównym patogenem wywołującym ZUM są bakterie, w 70-95% przypadków jest to bakteria Escherichia coli. Zakażenia spowodowane przez wirusy i grzyby występują rzadziej i są związane z obniżeniem odporności, stosowaną farmakoterapią bądź występują z niektórymi chorobami. Bakterie wykształciły wiele czynników, które ułatwiają im kolonizację układu moczowego: osłonę i ścianę komórkową, antygeny O i K1, lipopolisacharyd (LPS), fimbrie, pile oraz rzęski. Organizm człowieka wykształcił jednak mechanizmy utrudniające zasiedlenie układu moczowego. Zarówno mechanizmy wynikające z budowy anatomicznej układu moczowego, właściwości fizykochemicznych moczu, jak i działalność wrodzonego układu odpornościowego, zwanego także nieswoistym, który izoluje i niszczy patogeny za pomocą procesów immunologicznych oraz mechanizmów wydzielania substancji przeciwbakteryjnych, takich jak: białko Tamma-Horsfalla, mukopolisacharydy, immunoglobuliny klasy IgA oraz IgG, laktoferyna, lipokalina, neutrofile, cytokiny czy peptydy przeciwdrobnoustrojowe. W pracy przeanalizowano stan wiedzy na temat mechanizmów utrzymania sterylności układu moczowego przez organizm ludzki, jak i mechanizmów obronnych oraz czynników wirulencji bakterii, ułatwiających im kolonizację układu moczowego.
DOI: 10.5604/17322693.1106377
PMID 24934526 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     urinary tract infection [163 powiązanych rekordów]
     Escherichia coli [552 powiązanych rekordów]
     sterility of urinary tract [0 powiązanych rekordów]