Dziedziczny rak gruczołu krokowego

Marta Heise 1, Olga Haus 1
1 - Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 653-665
ICID: 1104682
Article type: Review article
 
 
Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w populacji męskiej i w najbliższej przyszłości może się stać główną przyczyną zgonów spowodowanych chorobą nowotworową u mężczyzn na całym świecie. Rodzinne występowanie PC oraz wczesny wiek zachorowania probanta są najistotniejszymi czynnikami ryzyka wystąpienia choroby dla pozostałych mężczyzn w rodzinie. Badania epidemiologiczne ostatniego dwudziestolecia dowodzą, że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w etiologii tego raka. Zlokalizowano wiele loci i regionów chromosomowych, których zmiany predysponują do zespołu dziedzicznego raka stercza (HPC susp. - hereditary prostate cancer suspected); HPC1 (1q24-25), PCaP (1q42.2-43), HPCX (Xq27-28), CAPB (1p36), HPC2 (17p12), HPC20 (20q13). Okazało się jednak, iż żaden z wymienionych genów nie jest genem wysokiego ryzyka PC. Jak wynika z analizy literatury, ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka gruczołu krokowego mogą mieć związek geny pełniące ważne funkcje w metabolizmie androgenów, np. gen kodujący receptor androgenowy - AR, SRD5A2 lub CYP17, w mechanizmach naprawczych DNA, np. BRCA1, BRCA2, NBS1, MLH1 lub w rozwoju poszczególnych segmentów ciała organizmu ludzkiego w okresie zarodkowym, np. HOXB13. Identyfikacja mutacji genów wysokiego ryzyka związanych z dziedziczną predyspozycją do raka stercza jest bardzo istotna, bowiem stwierdzenie zwiększonego ryzyka PC, który mógłby się rozwijać na podłożu danej mutacji dziedzicznej, umożliwiłoby wdrożenie odpowiednich programów profilaktycznych w celu zapobieżenia lub wykrycia choroby we wczesnym stadium. Ponadto dokładniejsze poznanie molekularnej patologii raka stercza może ułatwić odkrycie wielu substancji o działaniu chemioprewencyjnym i chemioterapeutycznym. Istnieje bowiem wiele szlaków wewnątrzkomórkowych zaangażowanych w patogenezę raka gruczołu krokowego, które w przyszłości będą mogły stanowić potencjalny cel takich leków.
DOI: 10.5604/17322693.1104682
PMID 24864115 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hereditary prostate cancer (HPC) [0 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [15935 powiązanych rekordów]
     hereditary predisposition [0 powiązanych rekordów]
     Susceptibility genes [0 powiązanych rekordów]
     AR [3 powiązanych rekordów]
     SRD5A2 • CYP17 [0 powiązanych rekordów]
     BRCA1 • BRCA2 [0 powiązanych rekordów]
     NBS1 • MLH1 • HOXB13 [0 powiązanych rekordów]