Polimorfizm genu miostatyny (MSTN) u zwierząt domowych

Monika Stefaniuk 1, Urszula Kaczor 2, Maria Kulisa 1
1 - Katedra Hodowli Koni, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2 - Pracownia Biotechnologii i Genomiki, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 633-639
ICID: 1103271
Article type: Review article
 
 
Miostatyna, znana również jako GDF8 (growth differentation factor 8), należy do jednej z największej rodziny białek, tzw. transformujących czynników wzrostu - TGF-β. Białko to reguluje rozwój embrionalny i utrzymywanie homeostazy osobników dojrzałych. Po zakończeniu dojrzewania GDF8 jest negatywnym regulatorem wzrostu mięśni szkieletowych. Fizjologiczna rola białka polega na zapobieganiu przerostowi tkanki mięśniowej w różnych stadiach rozwoju organizmu. Hamuje ono również procesy regeneracji w mięśniach szkieletowych przez osłabienie aktywacji i proliferacji komórek satelitarnych (amficyty) oraz migracji makrofagów i mioblastów do miejsca urazu. Scharakteryzowano kilkanaście mutacji w obrębie sekwencji MSTN, które mogą wpływać na aktywność białka w tkankach, a co za tym idzie na poziom cech użytkowych zwierząt, które determinują wartość hodowlaną zwierząt. Poznanie wpływu poszczególnych mutacji genu kodującego białko jest szczególnie ważne w odniesieniu do cech produkcyjnych i użytkowych zwierząt gospodarskich.
DOI: 10.5604/17322693.1103271
PMID 24864113 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leannes [0 powiązanych rekordów]
     Hypertrophy [226 powiązanych rekordów]
     MSTN gene polymorphism [0 powiązanych rekordów]
     Myostatin [5 powiązanych rekordów]