Białka w oporności wielolekowej nowotworów

Marta Popęda 1, Elżbieta Płuciennik 2, Andrzej K. Bednarek 2
1 - Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Kancerogenezy Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 616-632
ICID: 1103268
Article type: Review article
 
 
Wielolekooporność definiowana jest jako brak wrażliwości na podawane leki, które nie wykazują strukturalnego podobieństwa, a ponadto mają zróżnicowane molekularne punkty uchwytu. Nowotwory dysponują licznymi mechanizmami oporności na leki, które obejmują różnorodne aspekty biologii komórki. Jednak niezmiennie główną rolę w rozwoju zjawiska odgrywają białka, pełniące w komórkach funkcje enzymatyczne lub strukturalne.
Transportery błonowe, omówione na przykładzie głównych przedstawicieli rodziny ABC – P-gp, MRP1 oraz BCRP, a także budujące strukturę krypt komórkowych LRP, warunkują wielolekooporny fenotyp przez obniżanie wewnątrzkomórkowego stężenia cząsteczek terapeutyków lub też zmianę ich rozmieszczenia między poszczególnymi przedziałami wewnątrzkomórkowymi. Za nadmierną intensywność procesów detoksykacji podawanych cytostatyków odpowiedzialna jest izoforma π białkowego enzymu S-transferazy glutationu (GSTP1). Najpowszechniejszym przykładem zmodyfikowanego punktu uchwytu cytostatyków, który nie odpowiada na prowadzoną chemioterapię, jest topoizomeraza II α (TopoIIa). Z zaburzeniami apoptozy jest związana natomiast ekspresja białek, takich jak hamująca proces metalotioneina (MT), a także cytokeratyna 18 (CK18), której nadmierne stężenie uniemożliwia ukierunkowanie komórki na proces apoptozy.
Opracowano różnorodne metody obniżania aktywności wspomnianych białek, mające na celu zniesienie zjawiska MDR w komórkach nowotworowych. Jednak z wielu powodów ich przydatność kliniczna jest wciąż zbyt mała, co wiąże się ze stale rosnącą śmiertelnością wśród chorych zmagających się z chorobami nowotworowymi.
W pracy przedstawiono najistotniejsze białka odpowiedzialne za występowanie zjawiska MDR w komórkach nowotworowych oraz molekularnych mechanizmów ich działania.
DOI: 10.5604/17322693.1103268
PMID 24864112 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     detoxification [25 powiązanych rekordów]
     membrane transporter [0 powiązanych rekordów]
     chemotherapy [517 powiązanych rekordów]
     Cancer Cell [4 powiązanych rekordów]
     multidrug resistance [55 powiązanych rekordów]