Modele zwierzęce w badaniach nad przebiegiem zakażeń Helicobacter pylori

Eliza Miszczyk 1, Maria Walencka 1, Magdalena Mikołajczyk-Chmiela 1
1 - Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 603-615
ICID: 1102583
Article type: Review article
 
 
Gram-ujemna pałeczka Helicobacter pylori jest powszechnie uznawana za główny czynnik etiologiczny przewlekłego aktywnego zapalenia błony śluzowej żołądka, wrzodów trawiennych, raka żołądka oraz chłoniaka związanego z tkanką limfatyczną błon śluzowych (mucosa-associated lymphoma tissue, MALT). Nadal niewiele wiadomo o naturalnej historii tego zakażenia, ponieważ dolegliwości z nim związane pojawiają się w różnym czasie lub zakażenie przebiega bezobjawowo. W związku z rosnącą opornością pałeczek H. pylori na powszechnie stosowane antybiotyki trwają poszukiwania innowacyjnych schematów eradykcji tego patogenu. Liczba gatunków w obrębie rodzaju Helicobacter spp. szybko wzrasta, a zastosowanie nowoczesnych technik molekularnych stale wzbogaca wiedzę na ich temat. Ze względu na ograniczenia związane z wykonywaniem badań in vivo na ludziach w badaniach nad przebiegiem zakażenia H. pylori szeroko są wykorzystywane modele zwierzęce. Celem pracy jest przedstawienie stosowanych modeli badawczych, wskazujących związek między kolonizacją błony śluzowej żołądka przez H. pylori a schorzeniami wywołanymi przez ten drobnoustrój. Poszczególne modele zwierzęce pozwalają na prześledzenie naturalnej historii zarówno ostrego, jak i przewlekłego zakażenia H. pylori w powiązaniu ze zmianami patologicznymi i przebiegiem procesów odpornościowych oraz odniesienie uzyskanej wiedzy do etiopatogenezy zakażeń występujących u ludzi. Badania przedkliniczne na zwierzętach podatnych na zakażenie H. pylori są nieodzownym elementem zdobycia niezbędnej wiedzy na temat rozwoju chorób, będących konsekwencją takich zakażeń oraz strategii ich leczenia i profilaktyki.
DOI: 10.5604/17322693.1102583
PMID 24864111 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     vaccine [119 powiązanych rekordów]
     gastric cancer [185 powiązanych rekordów]
     gastritis [47 powiązanych rekordów]
     Helicobacter species [0 powiązanych rekordów]
     Helicobacter pylori [698 powiązanych rekordów]
     animal models [35 powiązanych rekordów]