Prozdrowotne właściwości pektyn

Agnieszka Wikiera 1, Marta Irla 2, Magdalena Mika 1
1 - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Biotechnologii Żywności
2 - Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 590-596
ICID: 1102342
Article type: Review article
 
 
Pektyny to heteropolisacharydy pozyskiwane na skalę przemysłową z roślinnych ścian komórkowych, wykorzystywane powszechnie jako czynnik żelujący w produkcji dżemów i galaretek oraz jako stabilizator napojów mlecznych i owocowych. Są także naturalnym i podstawowym składnikiem włókna pokarmowego. Spożywane wraz z dietą wykazują bardzo różnorodną aktywność biologiczną. Obniżają przede wszystkim przyswajanie oraz zawartość we krwi i tkankach cholesterolu i lipidów. Obniżają również biodostępność glukozy i stężenie insuliny w osoczu, przez co mogą przeciwdziałać rozwojowi insulinooporności. Pektyny i oligosacharydy pektynowe są także ważnym czynnikiem antynowotworowym diety, hamującym proliferację, indukującym apoptozę i mającym aktywność antymetastazową wobec komórek rakowych. W przewodzie pokarmowym działają dwukierunkowo na jony metali: wiążą metale ciężkie, zwłaszcza Pb i Hg, nie dopuszczając do ich odkładania w tkankach, a obniżając pH treści przewodu pokarmowego poprawiają rozpuszczalność i przyswajanie Fe, Ca i Mg. Ponadto pektyny, zwłaszcza te o niskim stopniu metylacji lub o długich nierozgałęzionych segmentach oligogalakturonowych mają dużą zdolność adhezji do warstwy mucynowej na powierzchni jelit. Tworzą w ten sposób barierę chroniącą epitelium przed mikroflorą oportunistyczną. Potwierdzono również ich działanie przeciwzapalne, opierające się głównie na ograniczaniu syntezy prozapalnej IL-1β i stymulacji przeciwzapalnych cytokin IL-1 i IL-10.
DOI: 10.5604/17322693.1102342
PMID 24864109 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     anti-cancer properties [0 powiązanych rekordów]
     metal ion absorption [0 powiązanych rekordów]
     cholesterol intake [0 powiązanych rekordów]
     glucose intake [0 powiązanych rekordów]
     pectin [28 powiązanych rekordów]