Hiperhomocysteinemia u chorych na schorzenia układu krążenia

Aleksandra Baszczuk 1, Zygmunt Kopczyński 1
1 - Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 579-589
ICID: 1102340
Article type: Review article
 
 
Homocysteina (Hcy) jest endogennym, niebiałkowym aminokwasem siarkowym powstającym na szlaku przemian metioniny i cysteiny, aktywnie uczestniczącym w licznych reakcjach biochemicznych.
Całkowite stężenie homocysteiny w osoczu krwi zdrowego człowieka jest niskie i zawiera się w granicach 5,0-15,0 mmol/l, gdy badanie wykonuje się metodą HPLC lub 5,0-12,0 mmol/l, przy zastosowaniu metod immunoenzymatycznych. Wyższe stężenie tego aminokwasu we krwi określa się mianem hiperhomocysteinemii. Hiperhomocysteinemia wykazuje znamienną korelację z częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych i ich powikłań: zawałów serca i udarów mózgu. Uważa się, że hiperhomocysteinemia uszkadza komórki śródbłonka, zmniejsza elastyczność naczyń, niekorzystnie wpływa na ich funkcję rozkurczową oraz zaburza procesy hemostazy. Hiperhomocysteinemia poza tym potęguje niekorzystne działanie takich czynników ryzyka, jak: nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej i lipoproteinowej oraz wzmaga rozwój stanu zapalnego.
Stężenie homocysteiny we krwi można skutecznie obniżać przez suplementację kwasem foliowym i witaminami B12 i B6. Przeprowadzone w ostatniej dekadzie badania interwencyjne nie potwierdziły korzyści klinicznych wynikających ze stosowania terapii witaminami obniżających stężenie homocysteiny we krwi u chorych na schorzenia sercowo-naczyniowe. Badania genetyczne także nie dały jednoznacznych dowodów, że występowanie w obrębie genu dla MTFHR polimorfizmu 677C>T, który jest jedną z najczęstszych przyczyn hiperhomocysteinemii, wiąże się także z rozwojem chorób sercowo-naczyniowych.
Wyniki te skłoniły badaczy do dyskusji nad rolą hiperhomocysteinemii w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, zasadnością jej leczenia i dalszymi perspektywami badań tego zagadnienia.
DOI: 10.5604/17322693.1102340
PMID 24864108 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     homocysteine [157 powiązanych rekordów]
     Hyperhomocysteinemia [35 powiązanych rekordów]
     cardiovascular disease [231 powiązanych rekordów]