Kurkumina w chemoprewencji raka piersi

Katarzyna Terlikowska 1, Anna Witkowska 1, Sławomir Terlikowski 2
1 - Zakład Technologii i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 571-578
ICID: 1102294
Article type: Review article
 
 
Rak piersi jest najczęściej występującym złośliwym nowotworem u kobiet, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W związku ze stale narastającą liczbą zachorowań na ten nowotwór, istotnego znaczenia nabiera opracowanie skutecznych działań w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Jedną z najbardziej obiecujących metod, łączącą oba rodzaje profilaktyki nowotworowej jest chemoprewencja. Chemoprewencja wykorzystuje naturalne bądź syntetyczne związki chemiczne w celu hamowania, opóźnienia lub odwrócenia procesu karcynogenezy. Wśród składników pochodzenia naturalnego o szerokim przeciwnowotworowym działaniu na szczególną uwagę zasługuje kurkumina – pochodna polifenoli, ekstrahowana z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa L.). Kurkumina wykazuje wiele właściwości chemoprewencyjnych, takich jak: działanie przeciwzapalne, indukowanie apoptozy, hamowanie angiogenezy oraz przerzutowania nowotworowego. Wiele badań przeprowadzonych w warunkach in vivo i in vitro potwierdza wymienione przeciwnowotworowe działania na linii komórkowej nabłonka gruczołu piersiowego MCF-10A oraz liniach nabłonkowych raka piersi MCF-7, BT-474, Sk-BR-3-hr, MDA-MB-231. Głównym problemem związanym z wykorzystaniem kurkuminy jako środka chemoprewencyjnego u ludzi jest jej niewielka wchłanialność z przewodu pokarmowego, słaba rozpuszczalność w płynach ustrojowych oraz niska biodostępność. Obecnie trwają badania nad zwiększeniem bioprzyswajalności oraz skuteczności działania kurkuminy w warunkach in vivo. W profilaktyce i terapii raka piersi dobre rezultaty mogłaby zapewnić kurkumina opłaszczana nanocząsteczkami albuminy, znana jako nanokurkumina. Badania z zastosowaniem nanokurkuminy jednak są jeszcze w fazie przedklinicznej, dlatego potrzebne są randomizowane długoterminowe badania kliniczne w celu określenia jej skuteczności.
DOI: 10.5604/17322693.1102294
PMID 24864107 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     breast cancer [898 powiązanych rekordów]
     Chemoprevention [116 powiązanych rekordów]
     Curcumin [99 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2597 powiązanych rekordów]
     proliferation [122 powiązanych rekordów]
     metastasis [192 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]