Rola receptorów RIG-I-podobnych w odpowiedzi
przeciwwirusowej

Agnieszka Jabłońska 1, Edyta Paradowska 1
1 - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 541-556
ICID: 1102281
Article type: Review article
 
 
 Wrodzona odporność nieswoista jest pierwszą linią obrony w zakażeniach wirusowych. Receptory Toll-podobne (TLR) oraz RIG-I-podobne (RLR) są dwoma głównymi rodzinami receptorów wykrywającymi wirusowy kwas nukleinowy. Dotychczas scharakteryzowano trzech członków rodziny RLR: RIG-I, MDA5 i LGP2. RLR są rodziną cytoplazmatycznych helikaz, które rozpoznają wewnątrzkomórkowy jednoniciowy oraz dwuniciowy RNA wprowadzony do cytosolu podczas infekcji i replikacji wirusa. W pracy przedstawiono mechanizmy rozpoznawania wirusów przez receptory RIG-I-podobne oraz szlaki przekazywania sygnału w celu aktywacji syntezy interferonów i cytokin prozapalnych.
DOI: 10.5604/17322693.1102281
PMID 24864105 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     innate immunity [29 powiązanych rekordów]
     cell receptors [0 powiązanych rekordów]
     virus [53 powiązanych rekordów]
     interferon [80 powiązanych rekordów]