Oddziaływania synergistyczne między
chemoterapeutykami przeciwnowotworowymi
i związkami fenolowymi oraz synergizm
przeciwnowotworowy między polifenolami

Urszula Lewandowska 1, Sylwia Gorlach 2, Katarzyna Owczarek 1, Elżbieta Hrabec 2, Karolina Szewczyk 2
1 - Department of Biochemistry, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
2 - Department of Medical Enzymology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 528-540
ICID: 1102278
Article type: Review article
 
 

DOI: 10.5604/17322693.1102278
PMID 24864104 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Polyphenols [141 powiązanych rekordów]
     synthetic drugs [2 powiązanych rekordów]
     Chemoprevention [116 powiązanych rekordów]
     polyphenol-drug interactions [0 powiązanych rekordów]
     synergism [19 powiązanych rekordów]