Interakcje szlaków sygnałowych proliferacji
i różnicowania w miogenezie

Marta Milewska 1, Kamil Grabiec 1, Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk 1
1 - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 517-527
ICID: 1101617
Article type: Review article
 
 
Zaangażowanie komórek miogennych w różnicowanie mięśni szkieletowych wymaga wcześniejszego nieodwracalnego przerwania cyklu komórkowego. Na poziomie molekularnym rozpoznano kilka głównych regulatorów cyklu komórkowego: kinazy cyklinozależne i cykliny pobudzające postęp cyklu, a jego zatrzymanie jest uwarunkowane działaniem inhibitorów cdk (białka z rodziny Cip/Kip oraz rodzina INK) i rodziny białek kieszeniowych: Rb, p107 i p130. Biologiczna aktywność kompleksów cyklina/cdk umożliwia przechodzenie przez kolejne fazy cyklu komórkowego. Specjalizacja, różnicowanie i fuzja mioblastów wymagają działania miogennych czynników regulatorowych, do których należą MyoD, miogenina, Myf5 i MRF4. MyoD i Myf5 uczestniczą w specjalizacji komórek mięśniowych, miogenina kontroluje proces różnicowania, natomiast MRF4 jest związany z dojrzewaniem miotub. Zniesienie regulacji cyklu komórkowego wyzwala niekontrolowaną proliferację antagonizującą funkcje czynników miogennych, co wyjaśnia brak ekspresji genów swoistych dla różnicowania w dzielących się komórkach. Odwrotnie, czynnik miogenny MyoD wydaje się współdziałać z inhibitorami cyklu komórkowego na ścieżce prowadzącej do jego zahamowania i zaangażowania w proces różnicowania. Słabo ufosforylowana postać Rb i inhibitory cdk odgrywają znaczącą rolę w trwałym przerwaniu cyklu komórkowego w zróżnicowanych miotubach. Kompleksy cyklina/cdk nie tylko regulują podział komórki przez fosforylację różnych substratów, lecz mogą również kontrolować inne procesy komórkowe, takie jak transdukcja sygnałów, różnicowanie i apoptoza. Białka Cip/Kip, poza hamowaniem cyklu komórkowego, odgrywają ważną rolę w regulacji śmierci komórki, transkrypcji, determinowaniu losu komórek, migracji komórek i dynamice cytoszkieletu. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej interakcji szlaków sygnałowych kontrolujących podstawowe etapy miogenezy płodowej i regeneracyjnej.
DOI: 10.5604/17322693.1101617
PMID 24864103 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Myogenic Regulatory Factors [13 powiązanych rekordów]
     myogenesis [5 powiązanych rekordów]
     Cyclin-dependent kinase inhibitors [1 powiązanych rekordów]
     Cyclin-Dependent Kinases [18 powiązanych rekordów]
     Cell Cycle [562 powiązanych rekordów]