Rola szlaku Hippo w kontroli proliferacji komórkowej i wielkości narządów oraz jego zaburzenia w chorobach nowotworowych

Agnieszka Rybarczyk 1, Piotr Wierzbicki 1, Anna Kowalczyk 2, Zbigniew Kmieć 3
1 - Katedra i Zakład Histologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
3 - Katedra i Zakład Histologii, Gdański Uniwersytet Medyczny; Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 504-516
ICID: 1101609
Article type: Review article
 
 
Szlak Hippo, znany także jako SWH (Salvador/Warts/Hippo), zidentyfikowany pierwotnie u Drosophila melanogaster, jest odpowiedzialny za kontrolę proliferacji komórkowej i rozmiaru narządów w komórkach ssaków. Główne elementy szlaku to wiele kinaz i białek adaptorowych, których działanie polega na zahamowaniu funkcji jego jądrowego efektora – białka YAP, jako koaktywatora transkrypcji. Jeśli szlak jest nieaktywny (np. na skutek zaburzeń w ekspresji jednego z elementów nadrzędnych), zaktywowany YAP migruje do jądra komórkowego, gdzie z czynnikiem transkrypcji z rodziny TEAD wiąże się do miejsc promotorowych genów, odpowiedzialnych za hamowanie apoptozy lub promujących proliferację komórki. Działanie YAP ma charakter onkogenny, ale opisano również jego działanie jako supresora procesu nowotworowego. Ponieważ najważniejsze białka szlaku Hippo zostały dość dobrze poznane, najnowsze doniesienia z nim związane opisują głównie nadrzędne regulatory oraz inne szlaki mogące oddziaływać z elementami Hippo. Poznana dotychczas funkcja szlaku Hippo skłania ku skoncentrowaniu się na jego roli w procesach patologicznych, m.in. takich jak proces nowotworowy. Zmiany w ekspresji genów związanych ze szlakiem Hippo opisano w różnego typu nowotworach. Ponadto wykazano silny związek z pojawieniem się fenotypu nowotworowego w komórce a podwyższoną aktywnością białka YAP. W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące mechanizmu działania szlaku Hippo zarówno u Drosophila, jak i jego odpowiednika u ssaków, a także omówiono liczne zaburzenia w działaniu szlaku i ich wpływ na funkcjonowanie komórki.
DOI: 10.5604/17322693.1101609
PMID 24864102 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cancer [741 powiązanych rekordów]
     proliferation [122 powiązanych rekordów]
     MST [2 powiązanych rekordów]
     LATS [0 powiązanych rekordów]
     YAP [0 powiązanych rekordów]
     Hippo [0 powiązanych rekordów]