Kardiotoksyczność jako niepożądane działanie w terapii raka piersi

Michalina Gramatyka 1
1 - Pracownia Bioinżynierii, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 483-498
ICID: 1101581
Article type: Review article
 
 
Udoskonalenie metod stosowanych w terapii raka piersi podniosło skuteczność leczenia oraz wydłużyło czas przeżycia pacjentów po zakończeniu terapii. Towarzyszy jednak temu wzrost częstotliwości występowania działań niepożądanych, w tym kardiotoksyczności, które stają się poważnym problemem wpływającym na jakość życia i przeżywalność pacjentów onkologicznych. Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych zależne jest m.in. od rodzaju i dawki zastosowanego środka terapeutycznego. Najwyższe ryzyko kardiotoksyczności wiąże się z wykorzystaniem antracyklin. Ze względu na swoją dużą skuteczność są one bardzo często wykorzystywane w terapii, wykazują jednak zależną od dawki kardiotoksyczność. Kardiotoksyczność obserwuje się również przy innych związkach stosowanych w chemioterapii raka piersi: antymetabolitach, inhibitorach mikrotubul, czynnikach alkilujących oraz substancjach wykorzystywanych w terapiach celowanych. Uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego stwierdza się także jako następstwo radioterapii. Łączenie potencjalnie kardiotoksycznych czynników terapeutycznych, częste z powodu coraz powszechniejszego leczenia skojarzonego, może nasilać toksyczne działania. Mechanizmy uszkodzenia serca różnią się w przypadku różnych czynników kardiotoksycznych, zazwyczaj obejmują jednak niewydolność serca, chorobę niedokrwienną, zaburzenia rytmu, nadciśnienie, choroby zastawek czy zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego. Do przyjętych sposobów postępowania mających na celu ograniczenie ryzyka kardiotoksycznych następstw terapii onkologicznej należy ocena funkcji serca przed rozpoczęciem leczenia i jego stały monitoring w czasie i po jego zakończeniu. Ponadto stosuje się ograniczenie dawki czy modyfikację schematów podawania czynników przeciwnowotworowych, jak i jednoczesne zastosowanie środków kardioprotekcyjnych. Poznanie mechanizmów kardiotoksyczności różnych czynników stosowanych w leczeniu raka piersi pozwoli na opracowanie skutecznych substancji kardioprotekcyjnych. Ponieważ dużą rolę w toksyczności terapii onkologicznej odgrywa stres oksydacyjny duże nadzieje wiąże się ze związkami o właściwościach antyoksydacyjnych.
DOI: 10.5604/17322693.1101581
PMID 24864100 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TARGETED THERAPIES [6 powiązanych rekordów]
     ionizing radiation [55 powiązanych rekordów]
     cardiotoxicity [71 powiązanych rekordów]
     breast cancer [910 powiązanych rekordów]
     Anthracyclines [23 powiązanych rekordów]