Zastosowanie promieniowania
elektromagnetycznego w medycynie

Katarzyna Miłowska 1, Katarzyna Grabowska 1, Teresa Gabryelak 1
1 - Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 473-482
ICID: 1101572
Article type: Review article
 
 
Ostatnie dziesięciolecia poświęcono intensywnym poszukiwaniom odpowiedzi na pytania, związane z oddziaływaniem promieniowania na organizm człowieka. W związku z narastającą modą na zdrowy tryb życia, coraz liczniej zaczęły się pojawiać artykuły o rzekomej szkodliwości fal elektromagnetycznych i chorobach, które wywołują. Jednak odkrycia XX w. i poznanie właściwości promieniowania elektromagnetycznego pozwoliło człowiekowi na poszerzenie horyzontów wykorzystania sztucznych źródeł promieniowania w wielu dziedzinach nauki, a przede wszystkim w medycynie. Celem pracy jest wykazanie, że choć promieniowanie w nadmiernie wysokich dawkach jest niebezpieczne dla organizmu człowieka, to wykorzystywane ostrożnie i w kontrolowany sposób nie stanowi zagrożenia, a niejednokrotnie jest niezbędne w terapii. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania promieniowania jonizującego w radioterapii, diagnostyce izotopowej czy obrazowaniu medycznym, a promieniowania niejonizującego w leczeniu schorzeń dermatologicznych a także nowotworów. Unikatowe właściwości promieniowania synchrotronowego również sprawiają, że na szeroką skalę wykorzystuje się je m.in. w rozpoznawaniu stanów patologicznych za pomocą metod obrazowania.
DOI: 10.5604/17322693.1101572
PMID 24864099 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     synchrotron radiation [2 powiązanych rekordów]
     non-ionizing radiation [2 powiązanych rekordów]
     ionizing radiation [55 powiązanych rekordów]