Zaawansowane produkty utleniania białek jako potencjalny czynnik diagnostyczny i prognostyczny w chorobach o wskazywanym udziale stresu oksydacyjnego

Agnieszka Piwowar 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 446-458
ICID: 1101545
Article type: Review article
 
 
Możliwość diagnostycznego i/lub prognostycznego wykorzystania pomiaru stężenia zaawansowanych produktów utleniania białek (AOPPs) w chorobach przewlekłych o dobrze udokumentowanym udziale stresu oksydacyjnego (OS) w ich etiopatogenezie była przedmiotem licznych badań. W pracy omówiono stany patologiczne i zaburzenia, w których udział OS i oksydacyjnych modyfikacji białek jest wskazywany jako jeden z z czynników etiopatogenetycznych. Przedstawiono dane dotyczące aspektów klinicznych i diagnostycznych AOPPs oraz mechanizmów biochemicznych zaburzeń w chorobach o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym, nowotworowym, genetycznym i neurologicznym, a także ich udziału w zaburzeniach związanych z prokreacją, ciążą, porodem i wcześniactwem. Ponadto omówiono pojedyncze doniesienia literaturowe dotyczące innych stanów chorobowych, w których AOPPs stają się również obiektem intensywnych badań. Oceniono możliwości zastosowania pomiaru AOPPs jako użytecznego wskaźnika do diagnozowania, prognozowania oraz monitorowania przebiegu tych zaburzeń. Istotne znaczenie diagnostyczne i/lub prognostyczne pomiaru stężenia AOPPs wskazywane jest w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, w rozwoju powikłań ciążowych u matki i u dziecka oraz w chorobach otępiennych. Szczególnie obiecująca wydaje się możliwość ich pomiaru w surowicy krwi lub moczu w przebiegu chorób nowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1101545
PMID 24864097 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Pregnancy [16546 powiązanych rekordów]
     cancers diseases [0 powiązanych rekordów]
     Neurodegenerative Diseases [32 powiązanych rekordów]
     genetic diseases [8 powiązanych rekordów]
     Autoimmune Diseases [117 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     Advanced oxidation protein products [6 powiązanych rekordów]