Interferony: między strukturą a funkcją

Katarzyna Bandurska 1, Izabela Król 1, Magdalena Myga-Nowak 1
1 - Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 428-440
ICID: 1101229
Article type: Review article
 
 
Interferony to rodzina białek wytwarzanych przez różnorodne komórki, m.in. w odpowiedzi na infekcję wywołaną przez wirusy. Obecnie rozróżniamy trzy typy interferonów. Sklasyfikowano je na podstawie sekwencji nukleotydów, oddziaływań z określonymi receptorami, umiejscowienia chromosomowego, struktury oraz fizykochemicznych właściwości. Do typu I zaklasyfikowano następujące rodzaje interferonów: α, β, ω, κ, ε, ζ, τ, δ, ν. Rozpoznaje je i wiąże receptor utworzony przez dwa peptydy IFN-αR1 oraz IFN-αR2. Typ II interferonów to interferon γ, łączy się z receptorem, który tworzą podjednostki IFNGR-1 i IFNGR-2. Nową rodzinę interferonów typu III stanowią IFN-λ1, IFN-λ2 oraz IFN-λ3. Oddziałują one z receptorami utworzonymi przez podjednostki IFN-λR1 i IL-10R2. Wysoki stopień ochrony przeciwwirusowej jest osiągany w wyniku działania IFN-α, IFN-β oraz IFN-λ. Dziełanie przeciwwirusowe interferonów polega na indukowaniu i regulowaniu wrodzonych i nabytych mechanizmów odpornościowych. Wiążąc się z receptorami transbłonowymi, IFN oddziałują na komórki docelowe aktywując głównie szlaki JAK-STAT, ale również inne szlaki sygnałowe. Powoduje to wzbudzanie i aktywację wielu swoistych czynników przeciwwirusowych, takich jak RNA-aktywowanej kinazy białkowej (PKR), kaskady z udziałem rybonukleazy 2-5A, białka Mx i kilku szlaków apoptotycznych. W wyniku ochronnego działania interferonów ulega zatrzymaniu wiązanie się wirusów z komórkami, wnikanie cząstek wirusa do ich wnętrza, zahamowanie uwalniania nukleokapsydu z osłonki. Zakłócane są procesy transkrypcji i translacji białek strukturalnych uniemożliwiających powstawanie wirionów lub pączkowanie wirusów, a w wyniku degradowania wirusowego mRNA, są uruchamiane procesy hamowania syntezy łańcuchów wirusowych białek i dalsze pobudzanie komórek układu odpornościowego.
DOI: 10.5604/17322693.1101229
PMID 24864095 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     interferons type I, II, III [0 powiązanych rekordów]
     interferon receptors [0 powiązanych rekordów]
     antiviral protection [0 powiązanych rekordów]