Mikro-RNA − nowe szanse diagnostyczne
w chorobie niedokrwiennej i zawale serca

Piotr Fic 1, Krystyna Kowalczuk 2, Aneta Grabarska 2, Andrzej Stepulak 3
1 - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Otolaryngologii Szpitala MSW w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 410-418
ICID: 1100348
Article type: Review article
 
 
Choroba niedokrwienna serca jest główną przyczyną śmiertelności na świecie, dlatego szuka się doskonalszych metod terapeutycznych i diagnostycznych chorób serca. W ostatnich kilku latach szczególną uwagę zwrócono na mikro-RNA (miRNA) jako jeden z ważniejszych regulatorów potranskrypcyjnej ekspresji genów biorących udział w prawidłowym rozwoju serca oraz w patofizjologii wielu chorób układu sercowo-naczyniowego: powstawaniu arytmii, niewydolności serca, włóknieniu serca, chorobie niedokrwiennej oraz zawale serca. miRNA są 18-23 nukleotydowymi jednoniciowymi sekwencjami niekodującego RNA, które łącząc się komplementarnie do końca 3’ mRNA blokują translację białek. miRNA występują nie tylko wewnątrzkomórkowo, ale także w przestrzeni pozakomórkowej, w tym w płynach ustrojowych: surowicy, ślinie, moczu. W artykule przedstawiono najnowsze doniesienia na temat biogenezy i sekrecji miRNA, ich udziału w patofizjologii choroby niedokrwiennej i zawału serca oraz użyteczność miRNA jako biomarkerów niedokrwienia miokardium.
DOI: 10.5604/17322693.1100348
PMID 24864093 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     miRNA [32 powiązanych rekordów]
     Gene Expression Regulation [1659 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease [398 powiązanych rekordów]
     Myocardial Infarction [489 powiązanych rekordów]
     post reperfusion injury [0 powiązanych rekordów]
     biomarkers of myocytes necrosis [0 powiązanych rekordów]