The importance of putrescine in the human body

Zygmunt Zdrojewicz 1, Michał Lachowski 2
1 - Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 - Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii przy Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 393-403
ICID: 1098147
Article type: Review article
 
 
Putrescyna odgrywa znaczącą rolę w regulacji podziału, różnicowania i dojrzewania komórek oraz procesu apoptozy. Jako związek polikationowy stabilizuje strukturę DNA i uczestniczy w funkcjonowaniu błon komórkowych. Może wchodzić w interakcje z wieloma kanałami jonowymi i wykazuje powinowactwo do wielu receptorów. W artykule omówiono udział putrescyny w gospodarce żelaza oraz mechanizm jej transportu przez błony biologiczne. Szczególny wpływ na homeostazę putrescyny ma dekarboksylaza ornityny i dostępność jej substratu - ornityny. Oddziaływanie na ten enzym jest najprostszym i szeroko stosowanym sposobem regulowania stężenia putrescyny. W tym celu używany jest jego inhibitor – eflornityna. Omówiono również wiele innych enzymów uczestniczących w metabolizmie putrescyny. Uwzględniono także, z klinicznego punktu widzenia, najnowszą wiedzę dotyczącą znaczenia putrescyny m.in w niepłodności, rozwoju zarodkowym, hirsutyzmie, padaczce, chorobie Alzheimera i Parkinsona, zapobieganiu przerzutom nowotworowym oraz krzepnięciu krwi. Zaprezentowano te procesy, w których, według najnowszych doniesień, putrescyna odgrywa główną rolę. Zwrócono uwagę na sytuacje, w których ma ona dobroczynne działanie, jak i na te, w których jest przyczyną patologii. Niektóre z przytoczonych doniesień pozostają w fazie spekulacji nad możliwym jej zastosowaniem, lecz znaczna część jest już potwierdzona i stosowana w praktyce klinicznej. Wiadomości przedstawione w pracy wskazują, na wielkie znaczenie putrescyny i istotną rolę jaką pełni ten prosty związek w procesach metabolicznych żywych organizmów.
DOI: 10.5604/17322693.1098147
PMID 24864091 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Putrescine [10 powiązanych rekordów]
     Ornithine [6 powiązanych rekordów]
     DFMO [0 powiązanych rekordów]
     Fertility [478 powiązanych rekordów]
     cancer [741 powiązanych rekordów]
     Epilepsy [464 powiązanych rekordów]