Dysregulacja szlaku sygnałowego mTOR
w patogenezie zaburzeń ze spektrum
autystycznego

Bożena Gabryel 1, Agata Kapałka 1, Wojciech Sobczyk 1, Krzysztof Łabuzek 2, Agnieszka Gawęda 3, Małgorzata Janas-Kozik 4
1 - Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
3 - Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny
4 - Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 375-383
ICID: 1098143
Article type: Review article
 
 
Białkowa kinaza serynowo-treoninowa mTOR (mammalian target of rapamycin) pełni w komórkach OUN wiele funkcji związanych z regulacją ich żywotności i różnicowania, transkrypcji, translacji, degradacji białek, organizacji cytoszkietetu i autofagii. Pojawiające się w ostatnich latach prace doświadczalne i kliniczne dotyczące szlaku sygnalizacji mTOR dowodzą, iż jego dysregulacja może się wywodzić z zaburzeń autystycznych (autism spectrum disorders – ASD). W artykule omówiono dane odnoszące się do zmian w kaskadzie sygnalizacyjnej mTOR, które mogą być przyczyną zaburzeń neurobehawioralnych typowych dla ASD. Przytoczono także wyniki najnowszych badań wskazujących na potencjalne zastosowanie inhibitorów szlaku mTOR w terapii ASD.
DOI: 10.5604/17322693.1098143
PMID 24864089 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     autism spectrum disorders [20 powiązanych rekordów]
     mTOR signaling pathway [0 powiązanych rekordów]
     rapamycin [12 powiązanych rekordów]