Kwasy mikolowe – rola biologiczna i potencjalne zastosowanie w wykrywaniu oraz różnicowaniu rodzaju Mycobacterium

Konrad Kowalski 1, Przemysław Trzepiński 2, Magdalena Druszczyńska 2, Janusz Boratyński 3
1 - Laboratorium Chemii Biomedycznej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Zakład Immunologii Komórkowej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki
3 - Laboratorium Chemii Biomedycznej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wro
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 350-358
ICID: 1097425
Article type: Review article
 
 
Kwasy mikolowe stanowią jeden z podstawowych elementów strukturalnych ściany komórkowej bakterii z podrzędu Corynebacterineae. Związki te są długołańcuchowymi α-hydroksy ß-alkilo kwasami tłuszczowymi, a w ich obrębie wyróżnia się dwa łańcuchy węglowodorowe: dłuższy łańcuch meromikolowy oraz krótszy łańcuch α-węglowodorowy. Prątki rodzaju Mycobacterium cechują się obecnością kwasów mikolowych o długości 60-90 atomów węgla zawierając jednocześnie w pełni nasycony łańcuch α-alkilowy o ściśle zdefiniowanej długości 22, 24 lub 26 atomów węgla. Obecnie prowadzone badania wskazują, że nie tylko obecność kwasów mikolowych w ścianie komórkowej mikobakterii jest istotna dla wirulencji mikobakterii. Udowodniono, że wzajemny stosunek poszczególnych typów kwasów mikolowych, ich długość oraz stopień cyklopropanizacji może ulegać zmianie w zależności od etapu infekcji czy warunków hodowli prątków. Jednocześnie wykazano, że niektóre typy mikolanów są podstawowe w procesie powstawania biofilmu, oporności na leki przeciwprątkowe czy oddziaływań z układem odpornościowym. Najnowsze badania wskazują na zastosowanie analizy profili kwasów mikolowych jako alternatywy dla klasycznych metod diagnostyki chorób, takich jak gruźlica, trąd czy mikobakteriozy.
DOI: 10.5604/17322693.1097425
PMID 24864086 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mycolic Acids [1 powiązanych rekordów]
     Mycobacterium [24 powiązanych rekordów]
     biomarkers [123 powiązanych rekordów]
     kwasy mikolowe [1 powiązanych rekordów]
     Mycobacterium [24 powiązanych rekordów]
     biomarkery [21 powiązanych rekordów]