Desaturaza stearylo-CoA – regulator metabolizmu lipidów

Mirosław Kucharski 1, Urszula Kaczor 1
1 - Pracownia Biotechnologii i Genomiki, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 334-342
ICID: 1095856
Article type: Review article
 
 
Desaturaza stearylo-CoA to enzym z klasy oksydoreduktaz katalizujący powstanie wiązania podwójnego w kwasach tłuszczowych między C9 i C10. Odgrywa główną rolę w kształtowaniu profilu kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej oraz produktach pochodzenia zwierzęcego: mięsie i mleku. Jest ważnym regulatorem procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, a także warunkuje utrzymanie homeostazy energetycznej. Enzym ten jest kodowany przez gen SCD, który w zależności od gatunku może występować w postaci różnych izoform. Ekspresja mRNA desaturazy stearylo-CoA jest zależna od wielu czynników, w tym diety, hormonów oraz aktywności innych genów. Scharakteryzowano kilkanaście mutacji w obrębie sekwencji Δ9-desaturazy, które mogą wpływać na aktywność białka w tkankach oraz wartość hodowlaną zwierząt. Poznanie wpływu poszczególnych mutacji genu kodującego ten enzym jest szczególnie ważne w odniesieniu do chorób związanych z otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami serca lub nowotworami u człowieka. Niezwykle interesującą perspektywą jest również zastosowanie w badaniach owiec jako potencjalnego modelu doświadczalnego, który może posłużyć do rozważań nad poznaniem i zrozumieniem mechanizmów odpowiedzialnych za ilość przyjmowanego pokarmu oraz występowanie otyłości, regulowanych z udziałem desaturazy stearylo-CoA.
DOI: 10.5604/17322693.1095856
PMID 24864084 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jakość mleka [0 powiązanych rekordów]
     pufa [20 powiązanych rekordów]
     MUFA [4 powiązanych rekordów]
     enzym [2 powiązanych rekordów]
     SCD • Δ9-desaturase [0 powiązanych rekordów]
     Stearoyl-CoA Desaturase [1 powiązanych rekordów]