Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego

Maria Ejma 1, Marta Waliszewska-Prosół 1, Anna Hofman 1, Joanna Bladowska 2, Lesław Wojciech Zub 3
1 - Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3 - Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 316-324
ICID: 1095834
Article type: Review article
 
 
Glejak wielopostaciowy, zaliczany do najwyższego stopnia złośliwości histologicznej według Światowej Organizacji Zdrowia, jest najczęstszym nowotworem pierwotnym OUN. Rozwija się głównie u osób dorosłych, umiejscawia zwykle nadnamiotowo w okolicy czołowo-skroniowej. W piśmiennictwie kazuistycznym można spotkać opisy rzadkich przypadków GBM o nietypowym umiejscowieniu (np. rdzeń kręgowy, most, okolica szyszynki), glejaków wrodzonych, występujących rodzinnie i niezwiązanych z określonymi zespołami genetycznymi, a także rozsiewu guza, z przerzutami również poza układ nerwowy oraz glejaków przeszczepionych wraz z narządem.
W pracy, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, autorzy zestawili i omówili nietypowe i rzadko spotykane klinicznie odmiany glejaka wielopostaciowego.
DOI: 10.5604/17322693.1095834
PMID 24864082 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     glioblastoma multiforme [21 powiązanych rekordów]
     extracranial metastasis [0 powiązanych rekordów]
     unusual location [2 powiązanych rekordów]
     congenital gliomas [0 powiązanych rekordów]
     familiar gliomas [0 powiązanych rekordów]