Białka z rodziny SMAD: współczesna wiedza na temat ich ekspresji i potencjalnej roli w chorobach
nowotworowych

Magdalena Witkowska 1, Piotr Smolewski 1
1 - Zakład Hematologii Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 301-309
ICID: 1094726
Article type: Review article
 
 
Transformujący czynnik wzrostu beta pełni w ludzkim organizmie wiele istotnych funkcji. Bierze udział m.in. w procesach angiogenezy, reguluje wejście komórek w proces apoptozy oraz wykazuje właściwości stymulujące podziały hepatocytów, limfocytów i komórek hematopoetycznych szpiku. Unikalną grupą białek, odpowiedzialnych za przewodzenie sygnału indukowanego przez TGF-β do jądra komórkowego są białka z rodziny SMAD. Jest to grupa białek, która po otrzymaniu sygnału związanego z aktywacją TGF-ß, działa na czynniki transkrypcyjne w jądrze komórkowym prowadząc bezpośrednio do ekspresji odpowiednich genów. Według obecnego stanu wiedzy, zaburzenia w funkcjonowaniu białek SMAD zostały wykryte w wielu stanach chorobowych. Ich zmniejszona ekspresja jest obserwowana m.in. w chorobach sercowo-naczyniowych, takich jak pierwotne nadciśnienie płucne czy zawał mięśnia sercowego, chorobach autoimmunologicznych (toczniu układowym rumieniowatym i stwardnieniu rozsianym), chorobie Alzheimera czy osteoporozie. Najnowsze wyniki badań wykazały dysfunkcję białek SMAD w chorobach nowotworowych. Mutacja białka SMAD-4 jest obecna u połowy chorych na raka trzustki, 20% chorych na raka jelita grubego i 10% chorych na raka płuca. Mutację białka SMAD-2 natomiast wykryto u 7% chorych na raka jelita grubego i raka płuca. Na podstawie licznych prac można również przypuszczać, że ekspresja białek SMAD może się stać potencjalnym czynnikiem prognostycznym w niektórych chorobach nowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1094726
PMID 24662798 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2608 powiązanych rekordów]
     carcinogenesis [52 powiązanych rekordów]
     malignancies [15 powiązanych rekordów]
     TGF-β [18 powiązanych rekordów]
     Smad [6 powiązanych rekordów]