Genetyczne i immunologiczne uwarunkowania odpowiedzi na dopęcherzową terapię BCG w raku urotelialnym pęcherza moczowego nienaciekającym błony mięśniowej

Wojciech Krajewski 1, Anna Kołodziej 1, Janusz Dembowski 1, Romuald Zdrojowy 1
1 - Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 291-300
ICID: 1094714
Article type: Review article
 
 
Rak pęcherza jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. W Polsce w 2010 r. zachorowało 6296, a zmarło 3110 osób. Immunoterapia BCG (Bacillus Calmette-Guérin) jest obecnie najskuteczniejszą terapią adiuwantową stosowaną w leczeni tego nowotworu. Do terapii BCG kwalifikowane są zmiany nowotworowe nienaciekające mięśniówki (stadia Ta, Tis oraz T1). Terapia BCG polega na dopęcherzowym podaniu serii wlewek zawierających atenuowany szczep bakterii Mycobacterium bovis. Efektywność leczenia BCG w nieinwazyjnym raku pęcherza wynosi 70% 5-letnich przeżyć bez wznowy nowotworu. Leczenie zmniejsza masę guza, ale także opóźnia i/lub zapobiega nawrotowi oraz progresji. Cytokiny jako główne mediatory stanu zapalnego, odgrywają ważną rolę w patogenezie raka pęcherza, którego powstanie jest stymulowane procesem zapalnym. Terapia BCG wywołuje nasiloną odpowiedź immunologiczną i wzrost wytwarzania cytokin. Warianty genetyczne determinują międzyosobnicze różnice w zapadalności, ale także odpowiedź na terapię. Istnieją dowody, że obecność genetycznych wariantów cytokin jest skorelowana z występowaniem tego nowotworu. Uważa się, że stężenia niektórych cytokin w moczu mogą prognozować odpowiedź na terapię. Zwiększone stężenia cytokin limfocytów Th1 – IFN-γ, IL-2 oraz TNF-α są związane z dłuższym czasem przeżycia bez wznowy nowotworu, natomiast duże stężenia cytokin limfocytów Th2, takich jak IL-10 korelują z gorszą odpowiedzią na terapię BCG.
DOI: 10.5604/17322693.1094714
PMID 24662797 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bladder cancer [53 powiązanych rekordów]
     BCG therapy [0 powiązanych rekordów]
     Cytokines [411 powiązanych rekordów]
     gene polymorphism [93 powiązanych rekordów]