Udział czynników genetycznych i środowiskowych w etiologii wrodzonego zarośnięcia przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowej

Damian Bednarczyk 1, Robert Śmigiel 2, Maria Małgorzata Sąsiadek 1
1 - Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pediatrii Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 238-246
ICID: 1093206
Article type: Review article
 
 
Zarośnięcie przełyku i przetoka tchawiczo-przełykowa są poważnymi wadami wrodzonymi, których etiologia jest słabo poznana. Dotychczas opisano wiele czynników genetycznych mogących przyczynić się do wystąpienia omawianych wad rozwojowych, a także zidentyfikowano wiele czynników środowiskowych, a w literaturze dominuje pogląd o ich współudziale w etiologii i patogenezie wrodzonego zarośnięcia przełyku. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat embriogenezy przełyku i tchawicy, środowiskowe czynniki ryzyka, a także wymieniono i opisano zmiany genetyczne zidentyfikowane dotąd u pacjentów z wrodzonym zarośnięciem przełyku.
DOI: 10.5604/17322693.1093206
PMID 24662792 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Esophageal Atresia [9 powiązanych rekordów]
     Tracheo-esophageal fistula [2 powiązanych rekordów]
     congenital malformations [30 powiązanych rekordów]