Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w patogenezie schorzeń alergicznych – gdzie leży prawda?

Anna Dębińska 1, Andrzej Boznański 1
1 - Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 230-237
ICID: 1093202
Article type: Review article
 
 
Receptory Toll-podobne (TLR), jako receptory rozpoznające wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP), odgrywają główną rolę w indukcji wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Stymulacja receptorów TLR przez produkty drobnoustrojów prowadzi do aktywacji komórek prezentujących antygen, wpływa na aktywność komórek regulatorowych Treg, równowagę populacji limfocytów Th1 i Th2, różnicowanie subpopulacji limfocytów Th17, a także wytwarzanie cytokin przez komórki tuczne i aktywację eozynofilów. Biologiczna funkcja jaką receptory TLR odgrywają w aktywacji i regulacji odpowiedzi immunologicznej wskazuje na ich udział w patogenezie schorzeń alergicznych, jakkolwiek ich rola pozostaje wciąż niejednoznaczna. Podczas gdy liczne badania epidemiologiczne wskazują na wyraźny efekt protekcyjny ekspozycji na mikrobiologiczne czynniki środowiskowe, wyniki badań eksperymentalnych dowodzą, że stymulacja wrodzonej odporności immunologicznej przez receptory TLR może zarówno promować, jak i hamować rozwój reakcji alergicznych. Do pełnego zrozumienia interakcji między aktywacją wrodzonej odpowiedzi immunologicznej a rozwojem schorzeń alergicznych należy uwzględnić dawkę, czas, drogę i częstość ekspozycji oraz indywidualne predyspozycje genetyczne. Ponadto szeroko zakrojone badania kliniczne dostarczają dowodów na możliwość wykorzystania ligandów receptorów TLR jako nowej metody zapobiegania i leczenia astmy i alergicznego nieżytu nosa.

W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat roli receptorów TLR w patogenezie schorzeń alergicznych, podjęto próbę wyjaśnienia rozbieżności wynikających z przeprowadzonych badań oraz prześledzono potencjalne możliwości terapeutycznego zastosowania ligandów receptorów TLR w zapobieganiu i leczeniu schorzeń alergicznych.
DOI: 10.5604/17322693.1093202
PMID 24662791 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Toll-like receptors (TLR) [0 powiązanych rekordów]
     innate immunity [29 powiązanych rekordów]
     Allergy [278 powiązanych rekordów]
     Asthma [668 powiązanych rekordów]