Formy morfologiczne Helicobacter pylori i ich przypuszczalna rola w transmisji zakażeń

Karolina Rudnicka, 1, Maciej Graczykowski 2, Michał Tenderenda 1, Magdalena Chmiela 1
1 - Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2 - Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 219-229
ICID: 1092705
Article type: Review article
 
 
Ponad połowa światowej populacji ludzi jest zakażona Helicobacter pylori (H. pylori) – Gram-ujemną bakterią, będącą przyczyną rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy, a także jednym z istotnych czynników w etiopatogenezie raka żołądka. H. pylori występuje głównie w formie pałeczkowatej, która w zależności od liczby skrętów może przyjmować postać spiralną lub S-kształtną. Formy pałeczkowate H. pylori są głównie izolowane z bioptatów błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy oraz ze świeżych hodowli prowadzonych na podłożach bakteriologicznych. Badania z użyciem mikroskopu elektronowego wykazały, że kilkudniowe hodowle H. pylori, oprócz klasycznych form pałeczkowatych, zawierają kuliste postacie ziarniakowate. Dalsze badania pozwoliły dokonać podziału form ziarniakowatych H. pylori na dwa podtypy: postać żywą, lecz nie hodowalną, tzw. VBnC (viable but non culturable) oraz formę degeneratywną, prawdopodobnie będącą przejawem śmierci komórki bakteryjnej. Transformacja formy spiralnej do kulistej jest indukowana czynnikami szkodliwymi m.in. obecnością antybiotyków. Jednak do dziś nie wykazano rewersji formy ziarniakowatej do żywej, zakaźnej formy pałeczkowatej. Udowodniono natomiast, że postać kokoidalna jest formą dominującą w biofilmach jedno- lub wielogatunkowych tworzonych z udziałem H. pylori. Nie wszystkie formy morfologiczne H. pylori charakteryzują się tym samym repertuarem antygenowym, właściwościami immunomodulującymi czy zakaźnymi, a różnice w powyższych właściwościach pozwalają na określenie typów morfologicznych, które potencjalnie mogą brać udział w transmisji zakażeń wywołanych przez H. pylori. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie aktualnej wiedzy na temat zróżnicowania form morfologicznych H. pylori w zakresie właściwości antygenowych i zakaźnych z uwzględnieniem ich przypuszczalnego znaczenia w epidemiologii.
DOI: 10.5604/17322693.1092705
PMID 24662790 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     H. pylori [41 powiązanych rekordów]
     morphological forms [0 powiązanych rekordów]
     rod [6 powiązanych rekordów]
     Coccoid form [0 powiązanych rekordów]