Molekularne podstawy interakcji międzylekowych w terapii nowotworów jelita grubego

Katarzyna Regulska 1, Beata Stanisz 2, Miłosz Regulski 3, Paulina Gieremek 1
1 - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Poznaniu
2 - Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 - Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 209-218
ICID: 1092701
Article type: Review article
 
 
Szybki postęp w dziedzinie chemioterapii nowotworów zaowocował wprowadzeniem do codziennej praktyki klinicznej wielu cennych leków o działaniu przeciwnowotworowym, umożliwiając skuteczniejsze leczenie chorych, również poprzez wykorzystanie terapii skojarzonych, których fundamentem jest synergizm działania substancji aktywnych. Prowadzenie wielokierunkowej farmakoterapii stwarza jednak kolejne wyzwania związane z koniecznością umiejętnego łączenia leków tak, aby zmaksymalizować ich skumulowany efekt oraz uniknąć niepożądanych interakcji, mogących negatywnie wpływać na przebieg procesu terapeutycznego. Interakcje w onkologii są poważnym problemem klinicznym, wynikającym przede wszystkim z wąskiego indeksu terapeutycznego leków przeciwnowotworowych, co oznacza, że nawet niewielka zmiana ich farmakokinetyki może spowodować bardzo istotne następstwa w postaci nadmiernego nasilenia toksyczności lub spadku skuteczności terapii. Z tego powodu analiza molekularnych mechanizmów leżących u podłoża rozlicznych interakcji jest niezwykle istotnym aspektem postępowania leczniczego w onkologii. W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd odnotowanych w literaturze interakcji międzylekowych w terapii nowotworów jelita grubego, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, omówiono ich molekularne mechanizmy oraz uwzględniono podział na interakcje zachodzące w fazie farmakokinetycznej oraz farmakodynamicznej.
DOI: 10.5604/17322693.1092701
PMID 24662789 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     interactions [44 powiązanych rekordów]
     chemotherapy [517 powiązanych rekordów]
     cytostatics [7 powiązanych rekordów]
     colorectal cancer [260 powiązanych rekordów]