Mitoksantron – antybiotyk antrachinonowy o aktywności przeciwnowotworowej stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego

Marzena Szwed 1
1 - Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 198-208
ICID: 1091102
Article type: Review article
 
 
Mitoksantron jest lekiem przeciwnowotworowym dopuszczonym do badań klinicznych wtórnie
postępującej fazy stwardnienia rozsianego. Liczne doniesienia naukowe wskazują, że MTX w dużych
stężeniach indukuje lizę komórek, a w stężeniach niższych prowadzi do programowanej śmierci
komórek prezentujących antygen. W pracy przedstawiono cytotoksyczne działania mitoksantronu na komórki układu odpornościowego, których aktywność związana jest m.in. z ich degeneracyjnym wpływem na osłonki mielinowe aksonów. Omówiono wyniki klinicznego leczenia mitoksantronem pacjentów, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Przedstawione informacje wskazują, że cytostatyczne właściwości mitoksantronu znajdują również odzwierciedlenie w działaniach niepożądanych jego stosowania. Lek ten cechuje: duża kardiotoksyczność, zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory oraz zwiększenie ryzyka zastoinowej niewydolności serca. Obecnie poszukuje się nowych preparatów, które w swojej aktywności niwelowałyby ogólnotoksyczne działanie mitoksantronu, wynikające m.in. z generowania reaktywnych form tlenu powstających podczas metabolizmu leku.
DOI: 10.5604/17322693.1091102
PMID 24662788 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mitoxantrone [8 powiązanych rekordów]
     Multiple Sclerosis [417 powiązanych rekordów]
     Antigen-Presenting Cells [10 powiązanych rekordów]
     cardiotoxicity [71 powiązanych rekordów]