Aspekty biochemiczne i kliniczne zaawansowanych produktów utleniania białek w chorobach nerek i zaburzeniach metabolicznych

Agnieszka Piwowar 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 179-190
ICID: 1088754
Article type: Review article
 
 
Wyniki licznych badań doświadczalnych potwierdzają nasilenie oksydacyjnych modyfikacji białek i wzrost stężenia zaawansowanych produktów utleniania białek (AOPPs) w różnych stanach patologicznych, szczególnie tych o dobrze udokumentowanym udziale stresu oksydacyjnego w ich etiopatogenezie, ale także takich, w których jego rola nie jest jeszcze dobrze poznana. Zebrane dane literaturowe wskazują, iż AOPPs odgrywają znaczącą rolę w wielu chorobach, zwłaszcza o charakterze przewlekłym, ponieważ odzwierciedlają one zarówno nasilenie OS, jak i stopień zaawansowania zmian patologicznych z nim związanych. W pracy przedstawiono dane dotyczące aspektów klinicznych i diagnostycznych AOPPs w chorobach nerek (o różnej etiologii), układu krążenia, a także tych związanych z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, miażdżyca, otyłość czy zespół metaboliczny. Ponadto omówiono wyniki badań użyteczności pomiaru AOPPs, głównie w osoczu i/lub surowicy krwi w tych chorobach. Oceniono możliwość zastosowania pomiaru AOPPs jako użytecznego wskaźnika do diagnozowania, prognozowania oraz monitorowania ich przebiegu. Opisano również sugerowane mechanizmy warunkujące zmiany biochemiczne i kliniczne zachodzące pod wpływem nasilonego OS w tych chorobach. Wskazuje się na przydatność diagnostycznego lub prognostycznego wykorzystania AOPPs, szczególnie w cukrzycy i jej powikłaniach (nefropatii cukrzycowej) oraz chorobach sercowo-naczyniowych.
DOI: 10.5604/17322693.1088754
PMID 24662786 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Advanced oxidation protein products [6 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     Kidney Diseases [40 powiązanych rekordów]
     diabetes [997 powiązanych rekordów]
     artherosclerosis [1 powiązanych rekordów]
     Metabolic syndrom [2 powiązanych rekordów]