Tlenek węgla w fizjologii organizmu człowieka – rola w układzie pokarmowym

Katarzyna Jasnos 1, Marcin Magierowski 1, Sławomir Kwiecień 1, Tomasz Brzozowski 1
1 - Katedra Fizjologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 101-109
ICID: 1087527
Article type: Review article
 
 
Tlenek węgla (CO) powstaje endogennie w organizmie jako produkt reakcji katalizowanej przez enzym oksygenazę hemową (HO). Z dwóch funkcjonalnych izoform HO-1 jest wysoce indukowalna i ulega ekspresji w wielu tkankach pod wpływem czynników, takich jak stres oksydacyjny, hipoksja, hem, endotoksyny bakteryjne, cytokiny prozapalne oraz metale ciężkie. HO-2 jest enzymem konstytucyjnym wykazującym ekspresję w wielu organach, zwłaszcza w mózgu i w gonadach. Badania przeprowadzone w ostatnich latach dowodzą, że CO to gazowy mediator o wielokierunkowej aktywności biologicznej. Gaz ten wykazuje właściwości podobne do innego, dobrze poznanego mediatora naczyniorozkurczowego – tlenku azotu (NO). Wymienionym wyżej związkom można przypisać udział w transmisji nerwowej, modulacji napięcia ścian naczyń krwionośnych oraz hamowaniu  agregacji płytek krwi. Wiązanie się do ugrupowania hemowego cyklazy guanylowej skutkujące aktywacją enzymu z jednoczesnym wzrostem wytwarzania cyklicznego GMP, modulacją Ca2+-zależnych kanałów potasowych oraz stymulacją kinaz białkowych p38 MAP, to dotychczas poznane komórkowe mechanizmy działania CO. CO jest obecnie przedmiotem coraz większej liczby badań w różnych ośrodkach badawczych w kraju i zagranicą, dlatego celem pracy było przedstawienie istniejących współcześnie poglądów na temat roli CO w fizjologii organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego.
DOI: 10.5604/17322693.1087527
PMID 24491901 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Carbon Monoxide [66 powiązanych rekordów]
     heme oxygenase [12 powiązanych rekordów]
     Gastrointestinal tract [51 powiązanych rekordów]
     gasotransmitter [0 powiązanych rekordów]