Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
z hiperhomocysteinemią

Aleksandra Baszczuk 1, Zygmunt Kopczyński 1, Anna Thielemann 1
1 - Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 91-100
ICID: 1087521
Article type: Review article
 
 
Obecnie szeroko akceptowany jest pogląd, że u podstaw rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego, leży dysfunkcja śródbłonka naczyniowego. W odniesieniu do nadciśnienia tętniczego, dysfunkcja śródbłonka naczyniowego dotyczy głównie upośledzenia rozszerzalności naczyń krwionośnych, ale jest też związana z nasileniem procesu miażdżycowego i rozwojem zakrzepicy. Wśród czynników powodujących uszkodzenie endotelium oprócz klasycznych czynników ryzyka wymienia się także hiperhomocysteinemię. Hiperhomocysteinemia promuje powstawanie rodników tlenowych, obniża potencjał oksydacyjno-redukcyjny, niekorzystnie wpływa na biosyntezę i funkcje czynników wazodylatacyjnych w ścianie naczyń, przyczynia się do zahamowania podziałów komórek śródbłonka przy nasileniu proliferacji i migracji miocytów oraz zaburza wytwarzanie składników macierzy zewnątrzkomórkowej w ścianie naczyń. Ponadto wysokie stężenia homocysteiny i jej pochodnych przyczyniają się do modyfikacji cząstek LDL i HDL, nasilenia stanu zapalnego oraz zaburzenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy. Biochemiczne skutki oddziaływania hiperhomocysteinemii na śródbłonek naczyniowy mogą prowadzić do uszkodzenia komórek śródbłonka, zaburzenia funkcji rozkurczowej naczyń oraz do zmniejszenia ich elastyczności przez wpływ na proces przebudowy ścian naczyniowych. Zmiany te prowadzą do wzrostu ciśnienia krwi, utrwalenia nadciśnienia i rozwoju powikłań narządowych u chorych na to schorzenie.
DOI: 10.5604/17322693.1087521
PMID 24491900 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     endothelial dysfunction [96 powiązanych rekordów]
     Hyperhomocysteinemia [35 powiązanych rekordów]
     primary hypertension [16 powiązanych rekordów]
     dysfunkcja śródbłonka [5 powiązanych rekordów]
     hiperhomocysteinemia [8 powiązanych rekordów]