Rola limfocytów Th17 w patogenezie raka jelita grubego

Jacek Karczewski 1, Małgorzata Mazur 1, Anna Rychlewska-Hańczewska 1, Zygmunt Adamski 1
1 - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 42-47
ICID: 1086074
Article type: Review article
 
 
Szacuje się, że rak jelita grubego (RJG) zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn i kobiet w UE. Każdego roku w Polsce odnotowuje się 15 254 nowych przypadków RJG oraz 10 501 przypadków zgonów, co stawia chorobę na drugim miejscu wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe. W ponad 90% przypadków choroba powstaje ze zmian o charakterze gruczolaków, których wspólną cechą jest dysplazja nabłonka. Niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia RJG są nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, które cechują się okresami remisji i zaostrzeń. Rak rozwijający się na podłożu NZJ ma jednak inną charakterystykę niż rak sporadyczny, co sugeruje działanie czynników swoistych. Podwyższone ryzyko zachorowania na RJG u pacjentów z NZJ jest prawdopodobnie związane z przewlekłym stanem zapalnym. W większości przypadków bowiem zmiany nowotworowe powstają w zmianach zapalnych śluzówki jelita, w czasie reepitelizacji nabłonka w procesie gojenia owrzodzeń błony śluzowej. Ogniwem łączącym obie choroby mogą być niedawno odkryte limfocyty Th17, które wykazują silne działanie prozapalne. Limfocyty Th17 zdolne są do wytwarzania licznych cytokin prozapalnych, takich jak interleukina 17A (IL-17A), IL-17F, IL-21, IL-22 czy czynnik martwicy nowotworu (TNF-α) i pełnią główną rolę w ochronie błon śluzowych przed różnymi patogenami. Liczne obserwacje wskazują, że limfocyty Th17 są zaangażowane w patogenezę różnych chorób autoimmunologicznych i patologicznych stanów zapalnych. Istnieją przesłanki sugerujące udział limfocytów Th17 w patogenezie NZJ i RJG, jednak ich dokładna rola w obu jednostkach chorobowych nie jest znana.
DOI: 10.5604/17322693.1086074
PMID 24491894 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Th17 cells [7 powiązanych rekordów]
     colorectal cancer [260 powiązanych rekordów]
     CRC, inflammatory bowel disease [0 powiązanych rekordów]
     IBD [9 powiązanych rekordów]