Kinazy aktywowane mitogenami i ich znaczenie w patogenezie miażdżycy

Dorota Bryk 1, Wioletta Olejarz 1, Danuta Zapolska-Downar 1
1 - Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 10-22
ICID: 1085463
Article type: Review article
 
 
Wewnątrzkomórkowe kaskady sygnalizacyjne, w których pośredniczą MAPK (mitogen activated protein kinases) odpowiedzialne są za biologiczną odpowiedź komórki na bodziec zewnętrzny. Kinazy MAP, do których zaliczmy ERK1/2 (extracellular signaling-regulated kinase), JNK (c-Jun N-terminal kinase) i p38 MAPK regulują aktywność wielu białek, enzymów i czynników transkrypcyjnych i tym samym mają szeroki zakres biologicznego działania. Wiele badań z dziedziny nauk podstawowych dokładnie zdefiniowało wiele szczegółów dotyczących organizacji ich dróg sygnalizacyjnych i aktywacji. Mamy również coraz więcej badań sugerujących, że poszczególne kinazy MAP mogą odgrywać istotną rolę w patogenezie miażdżycy. Mogą one pośredniczyć w indukcji procesu zapalnego, aktywacji komórek śródbłonka, rekrutacji i aktywacji monocytów/makrofagów, proliferacji komórek mięśni gładkich i różnicowaniu limfocytów T, czyli głównych mechanizmach patogenetycznych miażdżycy. Specyficzna inhibicja aktywności poszczególnych kinaz MAP może się okazać w przyszłości nowym terapeutycznym podejściem do zahamowania formowania zmian miażdżycowych. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy na temat zależnych od kinaz MAP komórkowych i molekularnych mechanizmów leżących u podstaw miażdżycy.
DOI: 10.5604/17322693.1085463
PMID 24491891 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     MAP kinases [1 powiązanych rekordów]
     intracellular signalling [0 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]
     Inflammation [878 powiązanych rekordów]
     Endothelial Cells [56 powiązanych rekordów]
     monocyte/ macrophage [0 powiązanych rekordów]
     smooth muscle cells [8 powiązanych rekordów]
     T-Lymphocytes [150 powiązanych rekordów]