Higiena radiacyjna w pracowniach radiologicznych

Jerzy Garcarek 1, Aleksander Falkowski 2, Dariusz Janczak 3, Wacław Weyde 4
1 - Zakład i Katedra Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 - Zakład Radiologii Zabiegowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
3 - Zakład Specjalności Zabiegowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Klinika Chirurgii IV Klinicznego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu
4 - Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1391-1396
ICID: 1085129
Article type: Review article
 
 
Cechą charakterystyczną radiologii zabiegowej są stosunkowo wysokie dawki promieniowania, na które narażeni są zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Uregulowania dotyczące tej działalności leczniczej są rozproszone po wielu aktach prawnych i w zaleceniach prawa unijnego. Celem pracy było zebranie i usystematyzowanie zachowań i procedur z zakresu higieny radiacyjnej, które powinny być przestrzegane w pracowniach radiologii zabiegowej. Głównymi zagadnieniami poruszonymi, opracowanymi na podstawie aktualnego stanu prawnego jak i doświadczenia zawodowego, są wymagania dotyczące sprzętu w pracowni radiologii zabiegowej, ochrony radiologicznej chorego i ochrony radiologicznej personelu. Szczególną uwagę zwrócono na konieczne wymagania sprzętowe i organizacyjne, którym powinna sprostać nowoczesna pracownia radiologii zabiegowej. Część pracy poświęcono zasadom fizyki promieniowania jonizującego w przestrzeni biologicznej i jej otoczeniu. Rozumienie tych zasad i odpowiednie wykorzystanie używanego sprzętu, rygorystyczne przestrzeganie zaleceń ochrony radiologicznej chorego i personelu ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia szkodliwego wpływu promieniowania wykorzystywanego podczas procedury leczniczej. Omówione wymagania i zasady powinne ułatwić decyzje podejmowane przy tworzeniu nowych pracowni zabiegowych.
DOI: 10.5604/17322693.1085129
PMID 24493688 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     radiation hygiene [0 powiązanych rekordów]
     interventional radiology suite [0 powiązanych rekordów]
     radiation protection of the patient [0 powiązanych rekordów]
     radiological protection of medical staff [0 powiązanych rekordów]
     ionizing radiation [55 powiązanych rekordów]