Glikoforyna C erytrocytów ludzkich jako receptor dla liganda EBA-140 merozoitów Plasmodium falciparum

Joanna Rydzak 1, Alicja M. Kmiecik 1, Ewa Jaśkiewicz 2
1 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu; Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1331-1339
ICID: 1081865
Article type: Review article
 
 
Proces inwazji erytrocytów ludzkich przez zarodźce malarii jest wynikiem kaskady wzajemnych interakcji między pasożytem a krwinką czerwoną. Bierze w nim udział wiele ligandów merozoitów Plasmodium falciparum, w tym białka z rodziny EBL (erythrocyte-binding-like). Poznanie struktury rekombinowanego regionu wiążącego (Regionu II) liganda EBA-140, należącego do tej rodziny białek, pozwoliło na wyjaśnienie molekularnych podstaw jego oddziaływania z receptorem erytrocytów. Struktura krystaliczna Regionu II otrzymana w obecności α(2,3)-sjalolaktozy, wykazała, że region ten wiąże się do receptora jako monomer. Ustalono, że Region II białka EBA-140 zawiera dwie kieszenie wiążące glikan, przy czym każda z nich znajduje się wewnątrz odrębnej domeny, F1 lub F2. Stwierdzone dla domen F1 i F2 Regionu II różnice w oddziaływaniach wskazują na ich odmienne role w wiązaniu receptora. Uważa sie, że chociaż obie domeny są konieczne do efektywnego wiązania, domena F1 pełni decydującą rolę w oddziaływaniu z receptorem. Otrzymane wyniki wykazały, że struktura regionu wiążącego liganda EBA-140 P. falciparum oraz mechanizm wiązania glikanu jest unikalny wśród innych białek EBL. Ligand EBA-140 P. falciparum wiąże się do ludzkich erytrocytów poprzez błonową sjaloglikoproteinę - glikoforynę C. Sugeruje się, że w oddziaływaniu ligand - receptor może uczestniczyć klaster usjalowanych łańcuchów N- i O-glikozydowych, których dostępność zależy od regionu łańcucha polipeptydowego glikoforyny C, który obejmuje reszty aminokwasowe w poz. 36-63. Szczegółowa charakterystyka miejsca receptorowego na glikoforynie C może mieć potencjalne znaczenie w hamowaniu inwazji erytrocytów ludzkich przez P. falciparum w oparciu o receptor.
DOI: 10.5604/17322693.1081865
PMID 24379273 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ligand-receptor interactions [1 powiązanych rekordów]
     glycophorin C [0 powiązanych rekordów]
     Plasmodium falciparum EBA-140 ligand [0 powiązanych rekordów]