Zachowanie długości telomerów

Barbara Wysoczańska 1
1 - Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1319-1330
ICID: 1081034
Article type: Review article
 
 
Telomery chronią końce chromosomów utrzymując stabilność genomu. Długość telomerów jest regulowana poprzez aktywność enzymatyczną telomerazy lub alternatywnie przez proces rekombinacji. Brak tych mechanizmów powoduje, że telomery ulegają nadmiernemu skróceniu osiągając krytyczną długość. Telomery o krytycznej długości nie chronią chromosomów, cykl podziałowy komórki ulega zatrzymaniu, a uśpienie procesu replikacyjnego generuje starzenie komórkowe lub wymusza śmierć komórki. Jednak nadmiernie skrócone telomery sprzyjają powstawaniu niestabilności chromosomowych, których utrwalenie może prowadzić do nowotworzenia. W procesie tym aktywność enzymatyczna telomerazy ulega reaktywacji. W celu utrzymania ochrony końców chromosomów telomery wiążą stabilizujący kompleks białek ochronnych, którego obecność zapobiega wystąpieniu niepożądanych uszkodzeń DNA i uruchomieniu szlaku systemów naprawczych. Współczesne technologie biologii molekularnej umożliwiają ocenę długości telomerów, pozwalają na ocenę aktywności i ekspresji telomerazy oraz identyfikację polimorfizmów, mutacji i zmian epigenetycznych genów związanych z kompleksem telomer - białka ochronne - telomeraza. Obecnie prowadzi się badania mające na celu opisanie mechanizmów regulujących długości telomerów oraz określenie ich wpływu na pojawienie się zaburzeń związanych z uszkodzeniem szpiku, rozwojem chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, chorób neurodegeneracyjnych oraz innych schorzeń związanych z niestabilnością chromosomową. Model współczesnych terapii opartych na biologii telomerów wyjaśnia znaczenie zachowania długości telomerów w procesie starzenia komórkowego i nowotworzenia.
DOI: 10.5604/17322693.1081034
PMID 24379272 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     DNA Repair [475 powiązanych rekordów]
     DNA Replication [455 powiązanych rekordów]
     senescence [20 powiązanych rekordów]
     telomerase activity [6 powiązanych rekordów]
     Telomere length [1 powiązanych rekordów]