Oporność Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki

Katarzyna Wolska 1, Barbara Kot 1, Małgorzata Piechota 1, Aneta Frankowska 1
1 - Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1300-1311
ICID: 1080803
Article type: Review article
 
 
Największym problemem w leczeniu zakażeń szpitalnych jest narastająca lekooporność, wywołujących je drobnoustrojów, ograniczająca liczbę skutecznych antybiotyków. Pałeczki Pseudomonas aeruginosa są przyczyną wielu groźnych zakażeń szpitalnych występujących głównie u pacjentów z grup wysokiego ryzyka. Najbardziej narażeni są chorzy z obniżoną odpornością, a także z rozległymi ranami chirurgicznymi i oparzeniowymi. Zakażenia mają najczęściej charakter zakażeń wtórnych wywołanych przez szczepy wielolekooporne. W związku z dużą aktywnością przeciwbakteryjną antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy i fluorochinolony są lekami powszechnie stosowanymi w szpitalach, zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu zakażeń P. aeruginosa. Jednak nieracjonalne ich stosowanie wiąże się z selekcją i rozprzestrzenianiem szczepów opornych na te antybiotyki. Oporność P. aeruginosa na antybiotyki jest wypadkową wielu niezależnych od siebie współwystępujących mechanizmów. Są to przede wszystkim: zmniejszenie przepuszczalności osłon komórkowych, rozwój systemu efflux i wytwarzanie enzymów rozkładających oraz inaktywujących antybiotyki. W pracy zwrócono szczególną uwagę na określenie mechanizmów oporności odpowiedzialnych za to zjawisko.
DOI: 10.5604/17322693.1080803
PMID 24379270 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     resistance [274 powiązanych rekordów]
     quinolone [4 powiązanych rekordów]
     Pseudomonas aeruginosa [262 powiązanych rekordów]
     beta-Lactams [51 powiązanych rekordów]
     Aminoglycosides [136 powiązanych rekordów]